Språk

Hengitä & hengästy -liikuntahanke (2014-2018)

Hankkeen tavoitteena oli edistää yli 40-vuotiaiden hengityssairaiden liikuntaa ja liikuntaneuvontaa.

Hankkeessa mallinnettiin hengityssairaan liikkumispolkuja eli eräänlaisia liikunnan palveluketjuja Kangasalle, Tampereelle ja Ouluun yhdessä poikkisektoraalisten työryhmien kanssa. Työryhmissä oli edustus mm. erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta, paikallisista hengitysyhdistyksistä, kunnan liikuntapalveluista, Liikkujan Apteekeista sekä kotihoidosta tai työterveyshuollosta. Iso joukko ammattilaisia koulutettiin hengityssairaan liikunnan erityispiirteisiin sekä Pirkanmaalla että Oulussa.

Hanke oli mukana tekemässä keuhkoahtaumatautia (COPD) sairastavan hoitoketjua Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, jossa vastasi erityisesti liikunta- ja vertaistukiosuuksista.  Hankkeen hyviä käytäntöjä levitettiin ja juurrutettiin myös VESOTE-hankkeiden kautta vuonna 2017-2018 (PSHP ja SATASOTE). Hankkeessa tuotettiin uutta materiaalia hengityssairaan liikunnan edistämiseen sekä ammattilaisille että liikunnan vertaisohjaajille. 

Tutustu hengityssairaan liikkumispolkuihin.Lisätietoja hankkeesta: veera.farin@hengitysliitto.fi 

Hengitä ja hengästy

Tuettu Veikkauksen tuotoilla

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa