Språk

Hiukkasmaiset epäpuhtaudet

Asumisterveysasetuksen (SMT 2015) mukaan hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus sisäilmassa 24 tunnin mittauksen aikana saa olla enintään 50 µg/m3. Pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuus sisäilmassa 24 tunnin mittauksen aikana saa olla enintään 25 µg/m3.

Lue lisää:

Hiukkaset ja kaasumaiset aineyhdisteet

Sisäilman pienhiukkaset -esite

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa