Språk

Kuntoutusohjaajat

Kuntoutusohjaaja tukee pitkäaikaissairaiden arjessa selviytymistä, kuntoutumista ja sosiaalista toimintakykyä.

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on auttaa hengityssairasta ja hänen läheisiään saavuttamaan mahdollisimman hyvä elämänhallinta, hyvinvointi ja toimintakyky. 

Kuntoutusohjaaja neuvoo ja tukee kuntoutumiseen liittyvissä asioissa. Hän ohjaa palveluiden käytössä, sosiaalietuisuuksien hakemisessa ja antaa tarvittaessa lausuntoja.  Hän toimii asiantuntijana apuvälineiden tarpeen arvioinnissa, hankinnassa, käytössä ja seurannassa. Kuntoutusohjaaja on tarvittaessa mukana asunnon muutostöiden suunnittelussa ja järjestämisessä. Lisäksi hän ohjaa kuntoutujaa mukaan potilasjärjestöjen toimintaan ja vertaistukipalveluihin. 

Kuntoutumisohjaaja tekee tarvittaessa koti-, työpaikka-, laitos-, päiväkoti- ja koulukäyntejä kuntoutujan kokonaistilanteen arvioimiseksi. Hän ohjaa pitkäaikaissairauden hoitoon, kuntoutujan kasvatukseen, koulunkäyntiin ja ammattiin sekä työelämään liittyvissä asioissa. Hän on myös mukana kuntoutus-työryhmissä, tekee aloitteita ja esityksiä kuntoutussuunnitelmasta ja seuraa sen toteutumista.

Kuntoutusohjaaja järjestää ensitietopäiviä ja sopeutumisvalmennuskursseja. Hän kouluttaa ja tiedottaa alansa asiantuntijana sekä omassa organisaatiossaan että yhteistyöverkostoissa. Kuntoutusohjaajaan voit olla itse aktiivisesti yhteydessä, hän palvelee sekä kuntoutujia, heidän omaisiaan että hoitavaa tahoa. Yleensä kuntoutusohjaajaan saa yhteyden puhelimella, kirjeellä, sähköpostilla tai hän on tavattavissa erikoissairaanhoidon tiloissa (vuodeosasto, poliklinikka, oma toimisto).    

Kuntoutusohjaus on kuntoutujalle maksutonta. Erikoissairaanhoito on päävastuussa kuntoutusohjauksen järjestämisestä. 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa