Språk

Inhalaatiolaitteet

Hengitettävän lääkityksen määräämisen yhteydessä valitaan sopiva inhalaatiolaite, jolla lääkettä annostellaan.

Inhalaatiolaitteet ovat jauheinhalaattoreita tai ponnekaasuaerosoleja. Sopivan laitteen valinnassa on otettava huomioon käsien ja hengityksen samanaikainen toimintakyky ja sisäänhengityksen nopeus. Oikea lääkkeenottotekniikka on tarkistettava jokaisella seurantakäynnillä. Myös apteekissa voi varmistaa oikean tekniikan lääkkeiden noudon yhteydessä.

Jauheinhalaattoria käytettäessä sisäänhengityksen on oltava tehokas ja hengitystä tulee pidättää 5–10 sekuntia. Se ei vaadi annoksen laukaisun ja sisäänhengityksen samanaikaisuutta. Jauheinhalaattori ei aina sovellu iäkkäälle tai vaikeaa astmaa sairastavalle, koska he eivät välttämättä pysty riittävään sisäänhengitysnopeuteen. 

Ponnekaasuaerosolin käyttö vaatii käsien ja sisäänhengityksen samanaikaista toimintaa, koska annoksen laukaisun tulee tapahtua sisäänhengityksen alussa. Se ei kuitenkaan vaadi suurta sisäänhengitysnopeutta. Lääke otetaan pitkään, rauhallisesti ja syvään sisään hengittäen. Sen jälkeen hengitystä pidätetään ja lasketaan kymmeneen. Nämä lääkkeet soveltuvat paremmin ikääntyneille ja vaikeaa astmaa sairastaville tilajatkeen eli inhalaattorin lisävarusteen kautta otettuna. 

Lääkäri voi määrätä lääkkeenoton tukena käytettäväksi tilajatketta tai lääkesumutinlaitetta. Tilajatkeen käyttö helpottaa lääkkeenottoa sekä vähentää suuhun ja nieluun jäävää lääkemäärää. Tilajatke antaa mahdollisuuden hengittää lääke rauhallisesti noin 5–10 sisäänhengityskerran aikana. Sumutinlaitteeseen tarvitaan lääkkeet erillisellä reseptillä nestemäisessä muodossa. Tilajatkeissa ja sumutinlaitteissa voidaan tarvittaessa käyttää myös maskia.

Katso Apteekkariliiton ohjevideot erilaisten lääkkeiden annostelusta.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa