Språk

Mitä asbesti on?

Asbesti on yleisnimitys useille maaperän kuitumaisille silikaattimineraaleille.
Asbestia on käytetty laajasti esimerkiksi rakennusteollisuuden materiaaleissa. Asbestia on olemassa useita laatuja. Ne kaikki ovat haitallisia terveydelle. Asbestipitoisia materiaaleja käsitellessä tai purettaessa ilmaan vapautuu asbestikuituja, jotka saattavat kulkeutua hengityksen mukana keuhkoihin.
 
Asbestin aiheuttamat terveyshaitat ilmaantuvat yleensä pitkällä viiveellä altistumisesta. Yleensä lyhytaikaiset, kertaluontoiset altistumiset eivät aiheuta terveyshaittaa. Sairastuminen asbestin aiheuttamiin sairauksiin vaatii vuosia jatkuneen altistumisen. Ehjä ja pölyämätön asbestipitoinen materiaali ei aiheuta vaaraa terveydelle.

 

Missä asbestia on?

Asbestille altistuminen on mahdollista

  • asbestia sisältävien vanhojen rakenteiden, rakennusten ja laivojen purku-, huolto- ja korjaus-töissä
  • vanhojen ajoneuvojen korjauksissa
  • kaivannaisteollisuudessa.
Suomessa asbestia on käytetty 1920-luvulta lähtien erityisesti rakennusteollisuuden materiaaleissa. Rakentamisen lisäksi asbestia on käytetty muun muassa laivoissa ja ajoneuvojen jarrujen ja kytkinlevyjen kitkamateriaalina. Lisäksi sitä on käytetty kuumuudelta ja palamiselta suojaavissa suojavaatteissa ja suojapeitoissa.
 
Asbestin käyttö oli suurimmillaan 1960- ja 1970-luvulla. Vuonna 1988 asbestin käyttö tuli luvanvaraiseksi ja sitä sisältävien tuotteiden valmistus lopetettiin. Asbestin maahantuonti ja uusiokäyttö on ollut kiellettyä vuonna 1994. Suuri osa kaikesta Suomessa käytetystä asbestista on edelleen rakennuksissa. Asbestille altistuminen on yhä mahdollista vanhojen rakennusten korjaus- ja purkutöissä.
 

Riski asbestille altistumiselle kasvaa

  • jos suojaustoimet ovat puutteellisia
  • jos asbestipitoinen materiaali rikkoutuu huoltotoimenpiteiden yhteydessä
  • kun asbestipitoinen materiaali ajan kuluessa haurastuu ja siitä irtoaa kuituja sisäilmaan.

Lue lisää sivulta Hiukkasmaiset epäpuhtaudet.

Videolla Hengitysliiton sisäilma-asiantuntija Kirsi Säkkinen kertoo, mitä asukkaan pitää tietää kodin asbestista ja miten se huomioidaan remonttien yhteydessä?

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa