Språk

Ratkaistaan yhdessä!

Hyvä sisäilma kouluun – yhteisymmärryksessä kohti tavoitetta.

Tavoitteena lasten ja perheiden tukeminen

Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen (2018–2020) tavoitteena on auttaa kuntia löytämään ratkaisuja lasten ja perheiden tukemiseksi silloin, kun koulun sisäilma aiheuttaa oireilua. Ratkaisuja etsitään lasten oppimisen, koulunkäynnin, hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden tukemiseen sekä koko perheen tukemiseen. 

Koulun sisäilmassa oireilua voivat aiheuttaa esimerkiksi puutteellinen tai muuten väärin toimiva ilmanvaihto, rakennus- ja sisustusmateriaalien päästöt (VOC-yhdisteet) tai kosteus- ja homevauriot. Hankkeessa ei oteta kantaa kuntien yksittäisten kiinteistöjen kuntoon. 

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Hengitysliitto ry, Suomen Vanhempainliitto ry ja Homepakolaiset ry. Hanke toteutetaan Veikkauksen tuella ja se käynnistyi 1.2.2018. Yhteistyössä ovat mukana Muhoksen, Reisjärven, Lohjan, Tuusulan, Kangasalan ja Siuntion kunnat.

Lue Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimeksen blogi-kirjoitus: Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat ratkaistaan yhdessä

Sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelimeen avataan syksyllä 2019 uusi Vanhempainlinja. Lue lisää toiminnasta vertaispuhelimen koordinaattori Pirkko Moision blogista ja hae mukaan vapaaehtoiseksi!

Uusi materiaali valmistunut! Lataa tästä Mistä sisäilmasta oireilussa on kyse? Tukimateriaali yläkouluikäisen kanssa keskusteluun.

Kiinnostuitko? Tule mukaan! 

Ratkaistaan yhdessä! -hanke tarjoaa kunnallenne 3–4 ratkaisutyöpajan ohjaamisen. Lisäksi tarjoamme luentoja ja keskustelumahdollisuuksia vanhempainyhdistyksille ja käynnistämme vertaistoimintaa lapsille ja vanhemmille. Toimintaa räätälöidään kunnan ja perheiden tarpeen mukaan.

Yhteistyökunnaksi voi hakea mukaan 30.9.2019 mennessä. Lue lisää esitteestämme ja ota yhteyttä hanketiimimme. Yhteystietomme löydät tämän sivun lopusta.

Hankkeen ensimmäinen vaihe vuonna 2018

Hanke käynnistyi keväällä 2018 yhteistyökunnissa kartoitusvaiheella, jossa teemoina olivat koulujen sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän vanhempien avuntarpeet, sekä avunannon haasteet. Haastattelimme vanhempia, vanhempainyhdistysten edustajia, koulun henkilökuntaa sekä kunnan virkamiehiä.

Paljon on jo tehty, ja paljon on vielä tekemistä jäljellä, jotta lasten opintie ja perheiden hyvinvointi varmistetaan. Kouluissa on tehty korjaustoimenpiteitä, muuttoja ja räätälöityjä oppimisratkaisuja. Kunnat ovat korjanneet päiväkoteja ja kouluja isolla rahalla. Vanhemmat ovat yrittäneet ratkaista ongelmavyyhtiä uupumiseen asti.

Haastattelukierroksen pääviesti on ollut, ettei näin monisyistä ongelmaa ratkaise kukaan yksin. Ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia, jotka jollakin tavalla ovat vaikuttamassa lapsen ja nuoren turvallisen kouluarjen luomiseen. Tämä vaatii pysähtymistä ja kuuntelemista, sekä avointa ilmapiiriä. Vasta sen jälkeen syntyy tarpeista lähteviä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan päästä perheitä ja kouluja auttaviin ratkaisuihin.
 
Haastatteluissa nousee esille 3 toivetta, jotka luovat tarkoituksen yhteistyölle tulevaisuudessa:

  • Uskotaan – voimme päästä ratkaisuja kohti
  • Ratkaistaan – voimme tehdä räätälöityjä ratkaisuja lasten ja perheiden tueksi
  • Tiedotetaan – annetaan ohjeita, miten toimia, jos sisäilma oireiluttaa

Lue hankkeen Etelä-Suomen suunnittelija Minna Pitkäniemen blogi hankkeen kartoitusvaiheesta.

Lisätietoja hankkeesta: 

Kiti Haukilahti 
Projektikoordinaattori 
Ratkaistaan yhdessä! -hanke 
0444077052 

Minna Pitkäniemi
Etelä-Suomen suunnittelija
Ratkaistaan yhdessä! -hanke
0444077036

Outi Leveäoja
Pohjois-Suomen suunnittelija
Ratkaistaan yhdessä! -hanke
044 407 7042

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi

Andningsförbundet i sociala medier