Språk

Valtakunnallinen vaikuttaja

Hengitysliiton perustehtävä on vaikuttaa hengitysterveyteen ja hengityssairauksiin liittyvään päätöksentekoon, asennoitumiseen ja tietämyksen tasoon Suomessa. Liitto toimii sekä itsenäisesti että aktiivisena osana erilaisia verkostoja.

Valtakunnallisesti tavoitteena on vaikuttaa seuraaviin asiakysymyksiin:

  • sisäilmakysymyksiin liittyvä lainsäädäntö, 
  • lääkekorvaussäästöt ja  asiakasmaksulainsäädännön uudistus,
  • kuntoutusuudistus (kuntoutustakuu ja avokuntoutuksen kehittäminen),
  • lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden valtakunnallinen ohjeistus,
  • liikuntalaki,
  • tupakkalainsäädäntö,
  • SOTE-uudistus ja kokemusasiantuntijoiden ja asiakkaan osallisuuden kehittäminen hallituksen kärkihankkeissa sekä
  • hoitoketjut ja terveellisten elämäntapojen edistäminen.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa