Språk

VESOTE-hanke: elintapaohjaus ja liikkumispolut

Hyviä käytäntöjä tarvitaan. Niiden kehittämiseen satsataan usein paljon aikaa ja vaivaa. Yhtä tärkeää on muistaa jakaa projektien aikana syntyneitä ajatuksia ja oppeja.

Hallituksen kärkihanke VESOTE vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Tavoitteena on, että aikuiset suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin. VESOTE-hankkeessa on mukana 10 sairaanhoitopiiriä eli yhteensä 3,9 miljoonaa asukasta ja 172 kuntaa.

Hengitysliiton edustaja, Hengitä ja hengästy-hankkeen suunnittelija Veera Farin, on mukana VESOTE Pirkanmaa -hankkeessa, joka tuo esille myös kolmannen sektorin osaamista, kokemusta sekä palveluntarjontaa. Tavoitteena on, että kunnissa elintapaohjausta ja liikuntaryhmiä järjestävät tahot sekä päättäjät ja virkamiehet, ovat tietoisia järjestökentän tuomista mahdollisuuksista.

Tietoa toki on olemassa, mutta liian harvoin kootusti. Arjen kiireissä kokonaiskuva asioista jää liian usein päivittämättä. Esimerkiksi jokaisella terveyskeskuslääkärillä on hyvä olla tieto siitä, että naapurikorttelissa on tarjolla Hengitysyhdistyksen liikuntaryhmä aina tiettynä viikonpäivänä. 

VESOTE-verkkokoulutuksen avulla sosiaali- ja terveys- sekä liikunta-alan ammattilaiset päivittävät osaamistaan elintapaohjauksesta. Lisäksi he saavat eväitä oman työyhteisönsä elintapaohjauksen nykytilanteen kartoittamiseen ja kehittämiseen. Koulutus tapahtuu verkossa omaan tahtiin sekä omaa kehittämistehtävää työstämällä. 

Osa koulutuskokonaisuuden kehittämistehtävää on järjestää verkostokokous yhdessä kunnan hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Verkostokokouksen tavoitteena on käynnistää paikallisen aikuisten elintapaohjauksen palvelutarjottimen rakentaminen poikkisektoriaalisessa yhteistyössä. Verkostokokoukseen kutsutaan aikuisille kunnan alueella elintapaohjausta antavat tahot eli liikuntapalvelujen edustajat, sosiaali- ja terveyspuolen edustajat, kolmannen sektorin edustajat eli paikalliset järjestöt sekä yksityiset palveluntarjoajat, kuten Liikkujan apteekit.

VESOTE-hankkeen verkkokurssin materiaaleissa on hyödynnetty Hengitysliiton Hengitä ja Hengästy -hankkeessa (2014-2018) tuotettuja aineistoja hengityssairaan liikunnasta ja ravitsemuksesta. Hengitysliiton edustaja on ollut myös mukana VESOTE Pirkanmaa -hankkeessa tuomassa erityisesti poikkisektoriaalisen yhteistyön rakentamisen osaamista. Tämä erityisosaaminen on tarpeen, sillä samalla on rakennettava yhteistä ymmärrystä yhteistyön tärkeydestä ja omien toimintarajojen ylittämisen tarpeesta. Palaute kunnissa on ollut myönteistä ja osallistujat ovat kokeneet tärkeäksi kuulla toistensa palvelutarjonnasta, rakentaa yhteistyöstä yhteinen palvelutarjotin sekä jakaa yhteystiedot osallistujien kesken.

- Jos halutaan että pitkäaikaiseen, esimerkiksi hengityssairauteen, sairastunut henkilö muuttaa elintapojaan terveellisempää suuntaan, tarvitaan hänen tuekseen moniammatillista yhteistyötä: apteekissa, terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, liikuntapalveluissa ja järjestöissä pitää puhua elintavoista konkreettisesti, samanlaisia ilmaisuja käyttäen. Lisäksi pitää osata ohjata ihminen aina eteenpäin, jos ei omalta vastuualueelta löydy hänelle ratkaisua. Tämäkin koskee jokaista palveluntarjoajaa tuossa ketjussa, toteaa Hengitysliiton suunnittelija Veera Farin.

Jokainen kunta päättää itse, miten hankkeen opit hyödynnetään jatkossa. Kunnassa rakennettu palvelutarjotin linkittyy vahvasti tulevaan SOTE- ja maakuntauudistukseen, jossa vastuu elintapaohjauksen järjestämisestä siirtyy maakunnille. Maakuntien on oltava tietoisia alueensa elintapaohjauksen tarjonnasta, jotta se pystyy järjestämään palvelut tehokkaasti. Keskeistä on, että ihmiset, olivatpa he sitten veronmaksajan, asiakkaan tai potilaan roolissa, saavat selkeää neuvontaa ja ajantasaiset tiedot palveluista. Siksi pitää prosessissa mukana olevien ammattilaisten olla ensin näistä mahdollisuuksista tietoisia.

Andningsförbundet i sociala medier

 • Facebook : 2755692697792585

  Hengitysliitto

  "Samalla kun olen jakanut tarinaani muille, olen käsitellyt omaa sairauttani", Hengitysliiton vertaistoiminnassa mukana oleva Ari kertoo uudessa podcastissa.

  Vertaiset ovat oman sairauskokemuksensa asiantuntijoita. "En ole terveydenhuollon ammattilainen, mutta minä voin jakaa arjen vinkkejä muille. Ei ole varmaa, toimivatko minun vinkkini, mutta niistä saattaa aueta uusia näkökulmia", Ari sanoo.

  Helena kertoo: "Hengitysliiton vertaistoiminnan avulla sain tietää, että jossakin on joku toinen ihminen, jolla on samanlainen elämäntilanne."

  Kuuntele YouTubesta Arin ja Helenan keskustelu: https://bit.ly/2RSU1xJ. Voit kuunnella podcastin eli äänitiedoston millä tahansa laitteella, jossa on internetyhteys.

  Kuuntele samalla aikaisemmat 3 podcastia, jotka kertovat vertaiskokemuksesta naisen näkökulmasta. Keskustelijat ovat Hengitysliiton kouluttamia kokemustoimijoita. Lue lisää vertaistoiminnasta:
  https://bit.ly/2ROXsoQ

 • Facebook : 2746429188718936

  Hengitysliitto

  "Minä olen sitkiä ihiminen."Pitkäaikaissairaus on opettanut paitsi sitkeyttä, myös armollisuutta itseä kohtaan, Elisa kertoo Hengitysliiton podcastissa.

  Hengitysliiton 3-osainen kuuntelusarja kertoo naisen elämästä sairauden kanssa:
  Miten kehon muutokset vaikuttavat naiseuteen? Muuttaako sairaus vahvemmaksi? Mikä auttaa vaikeina hetkinä, kun happi meinaa loppua?

  Hengitysliiton Minä, nainen -kuuntelusarjassa eli podcastissa kolmikymppiset Elisa ja Pirkko keskustelevat 64-vuotiaan Eevan kanssa naisen elämästä pitkäaikaissairauden kanssa. Keskustelijat ovat Hengitysliiton kouluttamia kokemustoimijoita.

  Kuuntele kaikki 3 podcastia Hengitysliiton YouTube-kanavalla: https://bit.ly/2Lv1KAR
  Podcastit ovat äänitiedostoja, joita voi kuunnella millä tahansa älylaitteella.