Språk

Rakennuksen huolto

Rakennuksen kosteusvaurioita voi ehkäistä käyttämällä rakennuksen järjestelmiä oikein, huoltamalla kiinteistöä säännöllisesti ja remontoimalla käyttöikänsä päässä olevat rakenteet.

Vaurioiden ehkäisemiseen voidaan vaikuttaa jo talon suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Talon paikan valitsemisessa kannattaa huomioida ympäröivän maaston muodot, sillä ne vaikuttavat valumavesien kulkusuuntaan ja sen myötä taloa kohti maastossa virtaaviin sadevesiin. Salaojien huolellinen rakentaminen on talon perustusten ja alapohjan kuivana pysymisen kannalta erittäin tärkeää. Katolle satava vesi on ohjattava sadevesikourujen, syöksytorvien ja sadevesiviemäristön avulla riittävän kauas talon perustuksista. Myös pesutilojen huolellinen vesieristys on tärkeää.

Rakentamisen perusteellinen suunnittelu on terveen talon lähtökohta. Rakentamisessa kannattaa käyttää luotettavia rakennusteknisiä ratkaisuja ja hyvälaatuisia, hajuttomia materiaaleja. Taloa rakennettaessa keskeneräiset rakenteet ja rakennusmateriaalit on suojattava sateelta. Myös rakennusaikaisen kosteuden poistaminen rakenteista ja rakenteiden riittävä tuuletus on tärkeää.

Rakennuksen kosteusvaurioita voi myös ehkäistä käyttämällä rakennuksen järjestelmiä oikein, huoltamalla kiinteistöä säännöllisesti ja remontoimalla käyttöikänsä päässä olevat rakenteet.

Tarkista ulkona: 

  • Vesikatto vähintään kerran vuodessa.  Tarkista myös saumojen tiiveys. Hyvä ajankohta on kevät, jolloin voit puhdistaa samalla katolta roskat ja sammaleet.  Pienikin vuoto vesikatossa voi aiheuttaa merkittäviä vaurioita.
  • Läpiviennit (viemärin tuuletusputken ja savupiipun liitos vesikatteeseen). Tarkista läpivientien tiiviys ja saumojen kiinnitykset.  
  • Sadevesikourut. Puhdista sadevesikourut keväällä ja syksyllä, tarvittaessa useamminkin, jos rakennuksen lähellä kasvaa paljon puita. Tukkeutuneissa sadevesikouruissa kattovedet valuvat yli ja kastelevat rakennuksen perustukset. Sadevesien tulee ohjautua syöksytorvista sadevesijärjestelmää pitkin kauemmas rakennuksesta. Mikäli rakennuksen ympärillä ei ole sadevesijärjestelmää, sadevedet voi ohjata esim. kouruilla muutaman metrin päähän perustuksista.
  • Kasvien sijainti. Voit vähentää rakennuksen perustusten kosteuskuormitusta sijoittamalla kukkapenkit 1 metrin etäisyydelle, pensaat 3 metrin ja puut 5 metrin etäisyydelle perustuksista. Kasveja istutettaessa ota huomioon maanpinnan kaltevuus: maanpinnan pitäisi kallistua yli 15 cm rakennuksesta poispäin 3 metrin matkalla. Jos istutukset tukkivat salaojituksen, maan kosteus voi nousta perustuksiin. Puiden juuret voivat jopa tunkeutua perustusten läpi ja aiheuttaa niihin vauriota.
  • Salaojituksen toimivuus. Salaojituksen tarkistus käy kätevästi tarkastuskaivojen kautta. Jos tarkastuskaivossa alempana oleva salaojaputki on veden alla, viittaa se järjestelmän tukkeutumiseen. Tilaa ammattilainen avaamaan tukos. Jos tarkastuskaivot puuttuvat, huolehdi, että salaojan purkuputken pää on auki eikä putki ole veden alla.

Rakennuksen huolto

Tarkista sisällä:

  • Pintojen kunto ja tuoksu. Onko sisätilojen pinnoilla vesijälkiä ja tummumia, pieniä mustia pisteitä tai jauhomaista kasvustoa? Maalin kupruilu ja tapettien sekä laattojen irtoaminen voivat merkitä kosteusvauriota. Ns.  mummon mökin tuoksu voi kertoa sisäilmaongelmasta. Selvitä syyt ammattilaisen avulla mahdollisimman pian.
  • Märkätilat. Lattiakaivot ja pesualtaiden vesilukot on hyvä puhdistaa säännöllisesti. Tarkista erityisesti suihkun alueella saumojen ja tiivistysten kunto. Jos märkätilojen silikonisaumauksiin ilmestyy mustia pisteitä, vika voi olla myös saumauksen alla olevassa rakenteessa. Kuivaa lastalla seinät ja lattia suihkun käytön jälkeen . Saunassa kuivata lauteet ja lattia saunomisen jälkeen. Pidä lattialämmitys päällä ympäri vuoden, se nopeuttaa märkätilojen kuivumista. Jos märkätilan pinnoille muodostuu tummia pilkkuja, syy on usein riittämättömässä ilmanvaihdossa. Ikkunatuuletus käy ensiavuksi.
  • Venttiilit. Tarkista ja puhdista rakennuksen tulo- ja poistoilmaventtiilit säännöllisesti ja puhdista ne tarvittaessa.
  • Ilmanvaihdon suodattimet. Vaihda tai puhdista vähintään 2 kertaa vuodessa ilmanvaihdon suodattimet. Hyvä ajankohta on keväällä ennen katu- ja siitepölykautta ja syksyllä talvea vasten.

Videossa korjausneuvoja Heikki kertoo, miten kodin sisäilmaongelmia voi ehkäistä ja ratkaista.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa