Språk

Eduskuntavaalit 2019

Tutustu Hengitysliiton eduskuntavaalitavoitteisiin.

Keuhkoahtaumatautia, astmaa, uniapneaa ja harvinaisia hengityssairauksia sairastaa miljoona suomalaista. Päivittäin home- ja kosteusvaurioille altistuu 600 000 – 800 000 ihmistä päivittäin. Osa ihmisistä oireilee ja sairastuu vakavasti. Sää- ja ilmastoriskien kasvaessa vaikutukset hengitysterveyteen kasvavat.

Hengitysliitto esittää

  • Lääkekorvausten, terveydenhuollon maksujen ja matkakorvausten maksukatot yhdistetään yhdeksi maksukatoksi ja tasoa lasketaan. 
  • Sisäilmasta sairastuneiden työkyvyttömien ja työpaikkakyvyttömien tilanne ratkaistaan osana sosiaaliturvauudistusta 
  • Ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja muutokseen varautumisessa on huomioitava myös ihmisten terveys. 
  • Sisäilmaongelmissa on hoidettava sekä ihmiset että rakennukset. Hyvä sisäilma on kaikkien etu. 

Lääkekorvausten, terveydenhuollon maksujen ja matkakorvausten maksukatot yhdistetään yhdeksi maksukatoksi ja tasoa lasketaan. Vuosiomavastuu jaksotetaan neljään osaan vuoden aikana. 

Hengityssairaan kulut omasta hoidostaan koostuvat lääkehoidosta, hoito-, kuntoutus- ja seurantakäynneistä ja matkoista terveydenhuollon piiriin. Hengityssairaan tarvitsemista lääkkeistä osa ei kuulu lainkaan lääkekorvauksen piiriin, mikä kasvattaa hengityssairaan maksutaakkaa. Useat hengityssairaat ovat monisairaita, joten terveydenhoidon kulut koostuvat monen sairauden hoidosta. 
 
Kyselyn* perusteella osa hengityssairaista on joutunut tinkimään taloudellisista syistä omasta terveydenhuollostaan. Lääkkeitä on jätetty ostamatta ja lääkärillä jätetty käymättä, ja toisaalta korkeiden sote-menojen vuoksi on jouduttu tinkimään ruuasta. Sairastamisen kustannukset on saatava laskemaan, jotta jokaisella on varaa hoitaa itsensä. 

Lue aiheesta lisää

*Kuluttajaparlamentin verkkokysely 2016.

Katso ja jaa video:

 

Sisäilmasta sairastavien työpaikkakyvyttömien tilanne ratkaistaan osana sosiaaliturvauudistusta.

Sisäilmasta sairastaminen vaikuttaa monesti sairastuneen taloudelliseen tilanteeseen. Sisäilmasta sairastavat saattavat jäädä tulottomiksi, mikäli he eivät pysty työskentelemään sisäilmaongelmaisessa työpaikassa, mutta eivät kuitenkaan ole oikeutettuja sairauspäivärahaan tai työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työpaikkakyvyttömien tilanteeseen on erilaisia ratkaisuja, jotka olisivat toteutettavissa, jos ihmisen toimeentulo olisi turvattu. Työpaikan vaihdon tuki auttaisi työpaikkakyvytöntä rauhassa toipumaan ja etsimään uuden työn. Sosiaaliturvauudistuksessa on huomioitava työpaikkakyvyttömien tilanne. 

Sisäilmasta sairastumista tulee ehkäistä ennalta huolehtimalla rakennusten laadukkaasta rakentamisesta, huoltamisesta ja korjaamisesta. Jos kosteusvaurioita havaitaan, tulee ne korjata. 

Lue aiheesta lisää

Katso ja jaa video:

 

Ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja muutokseen varautumisessa on huomioitava myös ihmisten terveys.

Ilmasto- ja sääriskit vaikuttavat myös terveyteen. Ilmastonmuutoksen on arvioitu vaikuttavan Suomessa etenkin seuraaviin terveysriskeihin: helteen aiheuttamat terveyshaitat, vesiepidemiat, eläinten, kuten punkkien, välittämät sairaudet ja rakennusten kosteusvaurioihin liittyvät sisäilmaongelmat. Muita riskejä ovat mm. vieraslajeista johtuvien allergiaoireiden lisääntyminen ja metsäpalojen vaikutus hengitysilmaan. Monet näistä riskeistä kohdistuvat ikääntyneisiin ja pitkäaikaissairaisiin. Suomen on varauduttava lisääntyneeseen terveydenhuollon tarpeeseen, mutta ennen kaikkea tehtävä töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, jotta riskit eivät toteudu. 

Katso ja jaa video:

 

Sisäilmaongelmissa on hoidettava sekä ihmiset että rakennukset. Hyvä sisäilma on kaikkien etu. 

Sisäilmaongelmissa on hoidettava sekä syitä että seurauksia, sillä ei ole olemassa toista ilman toista. On siis hoidettava sekä ihmiset että rakennukset. Työkalut terveen sisäilman takaamiseksi ja kosteudenhallinta on oltava mukana jo korjauksia ja rakentamista suunniteltaessa. Kaikilla rakentamiseen ja korjaamiseen osallistuvilla ammattilaisilla tulee olla nykysäädökset, esimerkiksi rakennusmateriaalin kuivaketjun suhteen, tiedossa. Niin rakentamisessa kuin korjaamisessa on tehostettava rakennustyön dokumentoitua valvontaa sekä eri alojen suunnittelijoiden yhteistyötä parhaita ratkaisuja valittaessa. Terve sisäilma on niin rakennuksen käyttäjän kuin sen rakentajan, korjaajan ja huoltajan etu.

Katso ja jaa video:

 

Hengitysliitto on mukana Yksi elämä -terveystalkoissa. Tutustu Yksi elämän vaalitavoitteisiin täällä.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa