Språk

Oireilevan ihmisen hoito

Oireilevaa ihmistä hoidetaan perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa. Koska oirekirjo on yksilöllinen, lääkäri selvittää tilannetta keskustelun avulla.

Lääkäri pyrkii keskustelun avulla selvittämään epäilyn mahdollisesta sairaudesta (esim. astma) oireiden taustalla. Jos lääkäri epäilee mahdollista sairautta oireiden taustalla, hän tekee tarvittavat diagnostiset selvitykset, ottaa kantaa hoitoon ja pyrkii tunnistamaan oireita tai sairautta pahentavat tekijät. 

Lääkäri voi myös selvittää oireilun ajallista yhteyttä eri rakennuksiin. Yksittäisen oireilevan ihmisen osalta arvio oireilun yhdistämisestä tiettyyn rakennuksessa olevaan kosteusvaurioon jää aina epävarmaksi. Lääkärin on silti suositettava, että rakennuksessa tehdään asianmukaiset rakennustekniset tutkimukset, jos kosteusvauriota on syytä epäillä oireiden aiheuttajaksi.

Luottamuksellinen kohtaaminen ja keskinäinen kunnioitus on tärkeää. Lääkäri-potilassuhteen merkitystä korostetaan myös Käypä hoito -suosituksessa. Hengitystieoireita kokevilta on usein tarpeellista selvittää, onko heillä atooppinen allergiataipumus. Tähän yleensä riittää yleisten allergeenien testaus. 

Toistaiseksi ei ole olemassa laboratoriotutkimuksia, joilla kosteus- tai homevaurio voidaan yhdistää koettuihin oireisiin. Yleisoireita arvioidaan tavanomaisin lääketieteellisin perustein. Hengitystieoireilu ja -sairaudet ovat hyvin yleisiä. Noin 20 % suomalaisista on ajoittaisia hengityshäiriöitä tai diagnosoitu hengityssairaus. Hoidossa noudatetaan aina kyseisen sairauden normaaleja hoitokäytäntöjä aiheuttajasta riippumatta.

Lue lisää Käypä hoito -suosituksesta: Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas 

Sisäilmasta oireilun seurauksia: 

Sisäilmaongelmien kohtaaminen on monelle raskasta myös niiden aiheuttamien välillisten ongelmien, kuten taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Raskas elämäntilanne voi myös aiheuttaa fyysisiä oireita, kuten masennusta.  

Kosteusvaurioiden aiheuttamat hengitystieoireet ovat pääosin lieviä ja ohimeneviä, jos haitallinen altistuminen loppuu. Oireileva voi kokea oireet terveyttään vaarantavaksi ja tulevaisuutta uhkaavaksi. Lääkärin tehtävä on selittää selkeästi oireilun luonne, antaa neuvoja oireiden hoitoon ja tietoa sisäilmaongelmien terveyshaitoista. Lisäksi lääkärin tehtävä on tukea mahdollisuuksien mukaan sisäilmaongelmien selvittämistä.

 

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa