Språk

Vertaistuki ja omahoito

Tietoa Hengitysliiton ja hengitysyhdistysten tarjoamasta vertaistuesta sisäilmasta oireileville.

Vertaistukitoiminnassa ihmiset, joita yhdistää sama elämäntilanne, kokemus tai ongelma, kohtaavat ja jakavat ajatuksiaan, tunteitaan, kokemuksiaan ja tietoa toistensa kanssa. Vertaistoiminta perustuu yhteenkuuluvuuden tunteeseen, yhteisöllisyyteen ja toisen ihmisen kunnioitukseen. Vertaistoiminta tuo esiin kokemuksellisen asiantuntijuuden ja sen myötä toiveikkuus ja usko omiin voimavaroihin lisääntyvät.

Vertaistuki ja läheisten ihmisten ymmärrys ovat korvaamaton apu oireilevalle. Vielä liian usein sisäilmasta oireilevien kokemuksia vähätellään. Oireilevan lähipiirin voi olla vaikea ymmärtää asiaa, johon liittyy paljon hajanaista tietoa. Ilmiön hahmottamista vaikeuttaa myös yksilöllinen oireilu, yksilölliset oireiden lähteet ja se, missä tiloissa kukin oireileva pystyy olemaan. Osa sisäilmasta oireilevista sairastaa myös jotain muuta hengityssairautta, kuten astmaa. 

Vertaistoiminnasta karttunut kokemustieto kannustaa oireilevia pyrkimään elämän tasapainottamiseen ja rauhoittamiseen. Stressin hallinta, terveellinen ravinto ja säännöllinen liikunta tukevat hyvinvointia ja lääkärin antamia ohjeita oireilun hallintaan saamiseksi. 

Vertaistukea on saatavilla puhelimitse, verkossa ja eri paikkakunnilla  

Hengitysliitto ylläpitää sisäilmavertaispuhelinta, jossa vastaavat omat vapaaehtoisemme. Vertaispuhelin palvelee tiistaisin klo 9−12 ja torstaisin klo 16−19 numerossa 044 407 7010. Hengitysliiton kouluttamat vapaaehtoiset antavat vertaistukea sisäilmaongelmia kohdanneille ja sisäilmasta oireileville sekä heidän läheisilleen. 

Hengitysliiton sisäilmavertaispuhelin kuuluu vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet). Neuvottelukunta huolehtii siitä, että sen piiriin hyväksyttyjen auttavien puhelinten ja verkkopalvelujen toiminta toteutuu mahdollisimman laadukkaana ja että toiminta on eettisesti perusteltua ja kestävää.  

Hengitysliiton sisäilmavertaisryhmä Facebookissa 

Sisäilmavertaisryhmän tarkoituksena on tarjota vertaistukea sisäilmasta oireileville luottamuksellisessa ja voimavarakeskeisessä ympäristössä. 

Noin kerran kuukaudessa järjestetään asiantuntijaluento tai live chat -keskusteluja. Laita liittymispyyntö ja vastaa esitettyihin kysymyksiin.  

Lisätietoja myös verkkovertaisohjaaja Pirkko Moisiolta: pirkko.moisio(at)hengitysyhdistys.fi   

Hengitysliiton Lempeä liike – verkkoliikuntaryhmä Facebookissa 

Kerran viikossa järjestetään Hyvinvointia hengittäen -verkkoliikuntaryhmän striimattu treenitunti. Laita liittymispyyntö ja vastaa esitettyihin kysymyksiin.  

Hengitysyhdistysten vertaisryhmät 

Monet paikalliset hengitysyhdistyksemme ovat perustaneet sisäilmasta oireilevien vertaisryhmiä, joissa jaetaan kokemuksia ja konkreettisia vinkkejä arjessa selviämiseen. Katso ajantasainen lista: www.hengitysyhdistys.fi

Sisäilmasta sairastuneiden vertaispuhelin

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa