Tarjouspyyntö urakasta

Tarjouspyyntö homekorjaustyöstä lähetetään yleensä 3−5:lle korjausrakentamiseen erikoistuneelle urakoitsijalle.

Urakkatarjouspyynnön laadintaan kannattaa paneutua, sillä urakoitsijan velvollisuus on suorittaa kaikki urakkasopimuksessa ja siinä määrättyjen sopimusasiakirjojen edellyttämät työt, toimenpiteet ja hankinnat sovitun urakkahinnan ja maksuperusteen mukaisesti sopimuksessa sovitussa aikataulussa. Jos urakkatarjouspyyntöön ei ole tarkasti määritelty työn sisältöä ja laajuutta, laittaa urakoitsija yleensä tarjoukseensa runsaasti ilmaa eli urakkahinta on silloin huomattavasti kalliimpi.

Tavanomaisesta rakentamisen asiakirjojen pätevyysjärjestyksestä (omakotipuolella RYS-9 1998 ja taloyhtiöpuolella YSE-1998 tai pienurakka) poiketen, homekorjaushankkeessa on tärkeää sisällyttää tekniset asiakirjat jo urakkatarjouspyyntöön.

Urakkatarjouspyyntöön ja sen liitteisiin tulee tarkoin kirjata:

  • homekorjauksen sisältö
  • rajaukset
  • toteutustapa
  • laadunvarmistamistavat
  • vastuut 
  • mahdolliset sanktiot yms.

Urakkatarjouspyyntöön, urakkasopimukseen ja valvojan sopimuksen kannattaa kirjata: Valvojalla on oikeus poistaa kastunut, pilaantunut tai pahalle haiseva materiaali urakoitsijan laskuun.

Tarjousten jättöajan umpeuduttua pyydetään yleensä 2 parasta urakoitsijaa urakkaneuvotteluihin tai valitaan parhain tarjouksista.

Urakkaneuvotteluiden tarkoitus on varmistaa:

  • urakoitsija täyttää ammattitaidollisesti tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset
  • urakoitsija täyttää turvallisuusvaatimuksiltaan tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset 
  • urakoitsijan tarjoama hinta sisältää varmasti kaikki tarjouspyynnössä esitetyt työt.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa