Potilailla paljon kerrottavaa - kunhan joku vain kuuntelee

27.05.2014
Maailmalta
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Finohta (THL) ja Käypä hoito (Duodecim) järjestivät 14.5.2014 työpajan, johon kutsuttiin potilasjärjestöjen edustajia ja muita yhteistyökumppaneita.

Työpajan järjestäjien tavoitteena oli keskustella potilasnäkökulman huomioimisesta terveydenhuollon menetelmien arviointityössä ja hoitosuositusten laadinnassa. Myös Hengitysliitto osallistui työpajaan.

Potilasjärjestöjen viesti oli selvä: potilailla on paljon kerrottavaa, kunhan joku vain kuuntelee. Työpajan avulla saatiinkin arvokasta tietoa eri näkökulmista ja konkreettisia ideoita arviointien ja hoitosuositusten laatimiseen. Yksi keskeinen kehittämiskohde tulee olemaan tiedon kulku.

Jatkossa Fimea, Finohta ja Käypä hoito vievät esiin tulleita ideoita eteenpäin omissa työprosesseissaan. Alkanutta yhteistyötä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa muun muassa järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia.