Sisäilmasairauden ymmärtäminen työvoimapalveluissa auttaa sairastuneen työllistymistä

20.12.2017
Maailmalta
Suurennuslasi
Tuoreen opinnäytetyön mukaan sisäilmasta sairastuneet työllistyivät paremmin, kun työvoimapalveluiden palveluhenkilö ymmärsi asiakkaan sairautta ja osasi näin ohjata hänet oikeiden TE-palveluiden piiriin.

Minna Pimiä-Suwalin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun tekemässä palvelumuotoilun opinnäytetyössä selvitettiin kahdeksantoista sisäilmasta sairastuneen työllisyyden haasteita ja mahdollisuuksia. Opinnäytetyössä eritellään työllistymisen esteenä olevia tekijöitä sekä nostetaan esille käytäntöjä, jotka voivat auttaa sairastuneiden työelämässä pysymistä ja sinne paluuta.

Työvoimapalveluissa useimmille onnistuneille kokemuksille oli ominaista se, että palveluhenkilö oli ymmärtänyt sisäilmasairautta ja sairastunut oli ohjattu heti TE-palvelujen asiakkuuden alussa sellaisiin palvelumuotoihin, joissa sairastuneen tilanteeseen paneuduttiin tarkemmin.

Myös hyvän lääkärintodistuksen merkitys tuli esille sairastuneiden kertomuksissa. Moni sairastunut oli saanut apua ammatinvalintapsykologin ja erikoistyövoimaneuvojan palveluista. Myös uravalmennus ja erityisesti pitkäaikaistyöttömille kohdennetut palvelut koettiin hyödyllisiksi.

Kaiken kaikkiaan sisäilmasta sairastumista ja siihen liittyvää työpaikkakyvyttömyyttä ymmärretään kuitenkin työvoimapalveluissa huonosti. Aiheeseen perehtyneitä ammattilaisia tarvittaisiin lisää niin TE-palveluihin, kuntoutuspalveluihin kuin työterveyshuoltoihinkin.