Julkaistu: 16.11.2020

Hengitysliitto vaikuttaa Fimean potilasneuvottelukunnassa

Keväällä 2020 perustetun lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean potilasneuvottelukunnan toiminnan päätavoitteena on vahvistaa tiedonkulkua viranomaistoimijan ja potilaita edustavien organisaatioiden välillä. Hengitysliitto vie neuvottelukuntaan hengityssairaiden näkökulman.

Lääkehoito on monen hengityssairauden perushoitomuoto. Hengitysliitolle on tärkeää olla mukana neuvottelukunnassa kehittämässä viestintää lääkealasta, lääkkeistä ja lääketurvallisuudesta.

Korona-aikana ihmisten tarve ymmärtää lääkekehityksen eri vaiheet on lisääntynyt. Potilasneuvottelukunnan yhtenä tärkeänä tavoitteena on lääkekehityksen tekeminen mahdollisimman läpinäkyväksi. 

Potilasneuvottelukunnan toisessa tapaamisessa 29.10.2020 keskeisenä teemana oli juuri lääkkeen tie myyntiluvasta potilaalle ja sen jälkeen. Myös ajankohtainen koronaviruspandemian tilanne ja sen vaikutukset herättivät keskustelua.

Tutustu tapaamisessa käsiteltyihin asioihin tarkemmin Fimean sivuilla.