Matkahappirikastin saatava jatkuvaan käyttöön kotihappihoidossa olevalle potilaalle

19.04.2017
Meiltä
Oma koti kullan kallis
Hengitysliitto kannattaa lausunnossaan STM:n työryhmän kaavailemia yhtenäisiä luovutuskriteerejä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineille. Liitto vaatii myös, että matkahappirikastin on saatava jatkuvaan käyttöön kotihappihoidossa olevalle potilaalle.

Hengitysliitto lausui STM:n työryhmän luonnoksesta Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet. Liitto kiitti sitä, että työryhmän työssä ollaan luomassa maanlaajuisesti yhtenäisiä luovutuskriteereitä. Yhtenäiset ja tarkat kriteerit turvaavat apuvälineiden oikea-aikaisen ja tasavertaisen saatavuuden asuinpaikasta riippumatta.

Ohjausta apuvälineiden käyttöön

Liitto korosti lausunnossaan apuvälineiden käytön ohjauksen tärkeyttä. Hoidon onnistumisen takaamiseksi on oltava mahdollisuus kotona annettavaan käytön ohjaukseen, jotta apuvälineen käyttö sujuu myös arjessa.

Matkahappirikastin jokaiselle kotihappihoidossa olevalle

Hengitysliitto vaatii, että kotihappihoidossa olevalla potilaalla on oltava mahdollisuus saada matkahappirikastin jatkuvaan käyttöön kodin ulkopuoliseen kotihappihoitoon. Luovutusperusteluonnoksessa jatketaan nykykäytäntöä, jossa matkahappirikastin luovutetaan yksilöllisen harkinnan mukaan vain tilapäiseen käyttöön.

Liitto korosti lausunnossaan, että matkahappirikastimen jatkuva käyttö on monen kotihappihoidossa olevan oma toivomus. Se myös tukee toimintakyvyn ylläpitoa ja tulee pitkällä aikavälillä yhteiskunnalle edullisemmaksi kuin nyt kodin ulkopuoliseen kotihappihoitoon saatava lääkkeellisen hapen käyttö.

Mitä kotihappihoito on?

Kotihappihoito ehkäisee muun muassa hapenpuutteen aiheuttamaa sydämen rasitusta sekä parantaa fyysistä jaksamista ja omatoimisuutta. Se helpottaa liikkumista ja hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä. Kotihappihoitoa käytetään muun muassa vaikea-asteista keuhkoahtaumatautia ja keuhkofibroosia sairastavien hoidossa.