Vertais- ja kokemustoiminta

Hengityssairautta sairastavalla on usein tarve vaihtaa kokemuksia ja tietoa toisen samaa sairautta sairastavan kanssa, koska sairaus tuo mukanaan monenlaisia arjen haasteita.

Monelle on vapauttavaa keskustella toisten samassa tilanteessa olevien kanssa sairaudesta ja sen hoidosta, kun ei tarvitse pelätä omien läheistensä kuormittamista omilla huolilla ja sairauskokemuksilla. 

Vertaistoiminnassa voi puhua avoimesti omasta sairaudesta ja vaikeistakin asioista sekä saada iloa arkeen. Myös sairastuneen läheiset hyötyvät vertaistuesta.

Vertaisryhmä

Vertaisryhmän jäseniä yhdistää sama elämäntilanne, kokemus tai sairaus. Vertaisryhmässä he kohtaavat ja jakavat ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan toistensa kanssa. Näin näkökulma omaan sairauteen saattaa laajentua. Keskustelut vertaisryhmässä ovat luottamuksellisia.

Vertaisohjaaja on hengityssairautta sairastava, sisäilmasta oireileva tai sairastava tai hänen läheisensä, joka on koulutuksessa saanut valmiudet ohjata oman hengitysyhdistyksensä kasvokkain kokoontuvaa vertaisryhmää. Vertaisohjaajien toimintaa ohjaa ja tukee oma hengitysyhdistys yhdessä järjestöasiantuntijan tai harvinaisten asiantuntijan kanssa.

Hengitysyhdistyksillä on vertaisryhmiä eri diagnoosiryhmille, ja osaan niistä voivat myös läheiset tulla mukaan.

Lisätietoa saat hengitysyhdistysten omilta verkkosivuilta. Tietoa harvinaisten keuhkosairauksien vertaisryhmistä löydät Tapahtumakalenteristamme.

Verkkovertaisryhmä

Hengitysliiton verkkovertaisryhmät tuovat vertaistuen verkkoon. Näin voit osallistua ryhmään asuinpaikastasi riippumatta.

Verkkovertaisryhmät ovat pääosin diagnoosikohtaisia. Niissä keskustellaan sairaudesta, sen hoidosta ja vaihdetaan kokemuksia elämästä sairauden kanssa.  Tärkeitä keskusteluaiheita ovat myös voimaa ja iloa tuottavat asiat. Keskustelut verkkovertaisryhmissä ovat luottamuksellisia. Verkkovertaisryhmät kokoontuvat yleensä 8–10 kertaa vuodessa.

Osallistumista varten tarvitset nettiyhteyden ja sähköpostiosoitteen. Tarvitset myös tietokoneen, jossa on kamera, mikrofoni ja äänilaite. Koulutettu verkkovertaisohjaaja lähettää sinulle linkin, jolla pääset virtuaaliseen kokoustilaan. Saat osallistumisesta henkilökohtaista opastusta ennen ensimmäistä ryhmäistuntoa.

Lisää tietoa verkkovertaistoiminnasta saat sähköpostilla osoitteesta verkkovertaisryhma(a)hengitysliitto.fi

Vertaistukija

Koetko tarvitsevasi

  • tukea arjessa jaksamiseen
  • tukea sairautesi tai muuttuneen elämäntilanteesi hyväksymisessä
  • kuuntelijaa
  • ymmärrystä ja uusia näkökulmia?

Vertaistukija on hengityssairautta sairastava, sisäilmasta oireileva tai sairastava tai hänen läheisensä, joka on koulutuksessa saanut valmiudet tarjota vertaistukea toiselle sairastavalle tai omaiselle. Hänellä on omakohtainen kokemus vertaisensa sairaudesta. ja hän on ollut vastaavanlaisessa elämäntilanteessa kuin tuettava. Vertaistuen tavoitteena on antaa voimavaroja sekä mielen vireyttä.

Vertaistukija on vaitiolovelvollinen ja puolueeton Hengitysliiton kouluttama vapaaehtoinen. Hän on myötäeläjä ja vierellä kulkija, joka auttaa tuettavaa löytämään omat voimavaransa. Hän kunnioittaa tuettavan itsemääräämisoikeutta.

Vertaistuki voidaan toteuttaa tapaamisen, puhelinsoiton, sähköpostin tai sosiaalisen median välityksellä.

Ota yhteyttä, jos koet tarvitsevasi vertaistukea

Helena Narkilahti
järjestöasiantuntija
0400 558 416

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi.

Kokemustoimija

Kokemustoimija on hengityssairautta sairastava, sisäilmasta oireileva tai hänen läheisensä, joka on koulutuksessa hankkinut taitoja oman sairastumis- ja selviytymistarinansa jäsentämiseen ja jakamiseen.

Kokemustoimijat ovat arvokas voimavara kaikkialla, missä keskustellaan elämästä hengityssairauden tai sisäilmasta oireilun kanssa. Arkinen kokemustieto avaa tärkeän näkökulman asiantuntijoiden teoriatiedon rinnalle. Lähtökohtamme kokemustoiminnassa on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen.

Kokemustoimijat ovat vahvasti esillä Hengitysliiton verkkotoiminnassa. He tarjoavat vinkkejä ja vertaistukea, keskustelevat ja kommentoivat sekä kertovat omasta elämänkokemuksestaan.

Tietoa avoimista tapahtumista löydät Tapahtumakalenteristamme.

Kutsu kokemustoimija tilaisuuteesi osoitteesta kokemustoimija(a)hengitysliitto.fi. Voit etsiä tarkoitukseesi sopivan kokemustoimijan myös Kokemustoimintaverkoston rekisteristä osoitteesta www.kokemustoimintaverkosto.fi. Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen.

Hengitysliitto järjestää kokemustoimijakoulutuksen vuosittain. Osallistujat koulutukseen valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Olisiko kokemustoimijuus sinulle sopiva keino parantaa maailmaa?

Lisätiedot

Päivi Suuniittu
järjestöasiantuntija, Pohjois-Suomi
040 670 4870

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi.

Hengitysliiton kokemustoimijat

Eeva-Liisa Peltonen
harvinaiset hengityssairaudet

Eija Salo
astma, allergiat, uniapnea

Irma Saari
astma

Kaj Pirhonen
keuhkoahtaumatauti, tupakoinnin lopettaminen

Timo Koivisto
astma ennen ja nyt

Teuvo Moilanen
sisäilmasta sairastunut

Marjatta Rintala
tuberkuloosi

Anna-Liisa Kemi
uniapnea

Ari Koivunen
keuhkoahtaumatauti

Elisa Tomperi
astma, bronkiektasiatauti

Pentti Kinnunen
uniapnea

Pirkko Moisio
sisäilmasta sairastunut

Teija Huotari
tuberkuloosi, astma ja bronkiektasia