Rahankeräyslaki

Uusi rahankeräyslaki sujuvoittaa yhdistysten rahankeräyksiä.

Uusi rahankeräyslaki astui voimaan 1.3.2020. Uuden lain myötä yhdistysten pienkeräysten eli kansalaiskeräysten järjestämiseen riittää jatkossa ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle.

Rahankeräyksen järjestämisen edellytyksenä on joko rahankeräysluvan hakeminen Poliisihallitukselta tai ilmoituksen tekeminen poliisilaitokselle pienkeräyksen järjestämisestä.

Pienkeräyksen tuotto saa olla korkeintaan 10 000 euroa. Keräys saa kestää enintään 3 kuukautta.

Pienkeräysilmoituksen tehneelle annetaan pienkeräysnumero. Numerolla keräyksen järjestäjä voi osoittaa, että keräykseen on vaadittava lupa tai se on ilmoitettu poliisilaitokselle.

Poliisihallituksen myöntämät rahankeräysluvat myönnetään aina toistaiseksi voimassa olevina.

Rahankeräysluvan haltijan tulee tehdä vuosittain Poliisihallitukselle ilmoitus rahankeräysten järjestämisestä, keräystuotosta ja tuoton käyttämisestä sekä vuosisuunnitelma tulevista rahankeräyksistä.

Lisätietoja uudesta rahankeräyslaista sekä usein kysytyt kysymykset löydät sisäministeriön verkkosivuilta.