Toiminta poikkeusaikana

Koronapandemian vuoksi fyysiset kokoontumiset on peruttava toistaiseksi. Kokoontumisia voidaan järjestää taas turvallisena ajankohtana.

Hengitysliitto suosittelee hengitysyhdistyksiä seuraamaan ja noudattamaan toiminnassaan THL:n sekä alue- ja paikallisviranomaisten ohjeita. Hengitysyhdistysten on huomioitava toiminnassaan rajoitukset, turvavälit, maskit, käsi- ja yskimishygienia. Mahdollisuuksien mukaan kokouksia voi järjestää ulkona. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koonnut tietoa alueiden epidemiatilanteesta, rajoituksista ja suosituksista. Tietoa oman alueesi rajoituksista löydät myös sairaanhoitopiirien ja oman kunnan sivuilta.
Alueiden tilanne, rajoitukset ja suositukset – thl.fi
Aluehallintovirasto on koonnut tietoa eri alueiden rajoituksista ja suosituksista maakuntatasolla.
Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta – avi.fi


Kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhtiökokouksia ja muita vastaavia kokouksia.
Aluehallintoviraston tiedote 15.3.2021

Poikkeuslainsäädäntö 30.6.2021 asti

Tämänhetkisen tiedon mukaan yhdistyksen kokoukset on pidettävä säännöissä määrättyinä aikoina, kevätkokous 30.4. mennessä. Yhdistysten säännöt mahdollistavat etäosallistumisen, joka on aina vaihtoehtoinen osallistumistapa. Kokoukselle pitää olla aika ja paikka, joka ilmoitetaan kokouskutsussa. Kokouksen pitäminen kokonaan etänä ei ole mahdollista, mutta mikään ei estä vetoamasta jäseniin, ettei varsinaiselle kokouspaikalle tultaisi.

Eduskunta laati viime syksynä yhdistysten tilannetta helpottamaan väliaikaisen poikkeamislain, joka oikeuttaa kokousten poikkeusjärjestelyt. Tämä väliaikainen poikkeamislaki on voimassa 30.6.2021 asti.

  • Yhdistyksen hallitus voi suoraan lain nojalla edellyttää ennakkoilmoittautumista yhdistyksen kokoukseen. Kokoukseen ilmoittautumisen määräpäivä voi olla kaksi viikkoa ennen tai sitä lähempänä kokousta. Aika, jolloin kokouskutsu on viimeistään lähetettävä, lasketaan ilmoittautumisen viimeisestä määräpäivästä.
  • Yhdistyksen hallitus voi sallia asiamiehen käytön, vaikka yhdistyksen säännöt eivät sitä sallisi. Asiamies voi edustaa korkeintaan 10 % kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhdistyksen hallitus voi käytännössä myös asettaa sellaisia asiamiestä koskevia perusteltuja edellytyksiä, jotka ovat yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisia. Yhdistyksen tarkoitukseen ja toimintaan perustuen esimerkiksi hallitus voi edellyttää, että asiamiehen on oltava yhdistyksen jäsen.

SOSTEn lakimies Patrik Metsätähti vastaa blogissaan 11.3. kysymykseen kokousten siirtämisestä.

Lisätietoa etäkokousten järjestämisestä löydät yhdistysnetin sivulta Hengitysyhdistyksen kokoukset.