E-sigaretid ja nikotiinisõltuvus

Osa inimestest, kes on otsustanud suitsetamisest loobuda, on hakanud kasutama e-sigarette.

Praeguste ravijuhiste kohaselt ei ole piisavalt tõendeid elektrooniliste sigarettide tõhususe kohta suitsetamisest loobumisel. Nikotiini sisaldavate e-sigarettide kasutamine säilitab nikotiinisõltuvuse.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on seisukohal, et e-sigarettide kasutamine on tervisele kahjulik ning nende kasutamise või nende auruga kokkupuute mõju kohta tervisele pikemas perspektiivis ei ole piisavalt uuringuid.

Tubakaseaduses võrdsustatakse elektroonilised sigaretid ja neis kasutatavaid vedelikke tubakatootetega. Elektrooniliste sigarettide reklaam, kaudne reklaam ja muu müügi edendamine on tubakaseadusega keelatud.

Kui kaalute e-sigareti kasutamist, pidage meeles järgmist.

  • E-sigarette saab kasutada nii nikotiinisisaldusega kui ka nikotiinivabade vedelikega.
  • E-sigareti vedelike kvaliteet on erinev. Uurige koostisosi ja veenduge, et pakendi märgistus oleks seadusega kooskõlas.
  • E-sigarettides kasutatava propüleenglükooli või glütserooli ohutuse kohta kopsudesse sissehingatavas aurus ei ole avaldatud uurimusi. Küttekeha liiga kõrge temperatuur võib aurus tekitada tervisele ohtlikke ühendeid, näiteks formaldehüüdi, mis on kantserogeenne ühend.
  • E-sigarettides sisalduvad glüoksaal ja metüüloksaal on teadaolevalt kopsudele kahjulikud. 
  • Tundub, et magusained kahjustavad kopsurakke rohkem kui ainult nikotiini sisaldav vedelik.
  • Kui kasutate elektroonilisi sigarette, kasutage ainult selliseid elektroonilisi sigaretiseadmeid ja -vedelikke, mille müüjal on Soome tubakaseaduse kohane müügiluba.