Mies hengittää ulkoilmaa metsän keskellä.

Andningsförbundet – en förespråkare för andningshälsa

Andningsföreningens uppdrag är att främja andningshälsan och ett bra liv för andningsstörningarna för att göra det lättare för oss alla att andas.

Det ligger i luften nu

Andningsförbundets program för att förbereda sig för
väder- och klimatriskerna samt för att minska dem.

Nytt i luften

Så här minskar du skadorna som orsakas av väder- och
klimatrisker och tar med hälsoåtgärder i din vardag.
Tillägg till program ”Det ligger i luften nu”.

I god vård -programmet

Andningsförbundets program för
patientkompetens och god vård.

Astma

Guide med personer med astma.

Sömnapné

Guide för personer med sömnapné.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

En guide för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Idag är rätta dagen

En guide för dig som tänker sluta röka.

Andas och bli andfådd

En guide till säker träning för andningssjuka.

kodin kosteusvauriot ja terveys opas kansi

Hemmets fuktskador & hälsan

En guide som stöd för vardagen.

Inomhusluft och ventilation i hemmet

En guide som stöd för vardagen.

bränn ved rent

Bränn ved rent