Yhdistyslakiin esitetään kansalaistoimintaa helpottavia muutoksia

Hengitysliitto pitää esityksiä tervetulleina ja pääosin kannatettavina

Hengitysliitto antoi lausunnon Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-työryhmän mietinnöstä. Oikeusministeriön asettaman työryhmän mietinnössä on yhdistyslakiin ja muuhun kansalaistoiminnan sääntelyyn monia sellaisia esityksiä, joilla on aktiivista kansalaistoimintaa edistävä vaikutus.

Hengitysliitto pitää yhdistystoiminnan helpottamiseen tähtääviä muutosesityksiä tervetulleina ja pääosin kannatettavina. Mietinnössä esitetään laajasti keinoja, joilla voidaan helpottaa digitaalisten palveluiden hyödyntämistä.

Toteutuessaan uudistukset helpottavat yhdistyksen kokouksen järjestämistä verkossa. Hallitus voi päättää etäosallistumisesta, jollei sitä ole säännöissä erikseen kielletty. Yhdistyksen jäsenille jää edelleen myös mahdollisuus osallistua kokoukseen kokouspaikalla.

Hengitysliitto esittää, että lain jatkovalmistelussa jäsenelle lisätään mahdollisuus valtuuttaa asiamies osallistumaan puolestaan verkkokokoukseen. Tämä helpottaa sellaisten jäsenten osallistumista, joille osallistuminen verkkokokoukseen on haasteellista.

Mietinnössä esitetään yhdistyksen sääntöjen vähimmäissisällön keventämistä ja uusia olettamasäännöksiä, jotka helpottavat yhdistyksen sääntöjen kirjoittamista. Yhdistyksen sääntöjen vähimmäissisällön keventäminen ilman, että uusista olettamasäännöistä seuraa muutoksia vanhoille yhdistyksille, on Hengitysliiton mukaan kannatettava esitys. Kevennetyt olettamasäännökset helpottavat yhdistyksen perustamista.

Kansalaistoimintaan esitetään uutta toimintamuotoa ja pienille toimijoille kevennettyä tilinpitoa

Uutta, yhdistykselle vaihtoehtoista organisoitumismuotoa kutsutaan valmistelun tässä vaiheessa toimintaryhmäksi. Hengitysliitto tukee pääosin esitystä ja pitää tärkeänä sitä, että määräaikaisen toimintaryhmän perustaminen, siihen liittyminen ja siitä eroaminen on tehty esityksessä helpoksi. Hengitysliitto ehdottaa kuitenkin, että toimintaryhmä saa itse määritellä määräaikaisuutensa kestoksi 3:n vuoden sijaan 1–3 vuotta. Tämä voisi helpottaa toimintaryhmän jäsenyyteen sitoutumista.

Kansalaistoiminnan hallinnollisia velvoitteita ja tilinpitoa keventävät esitykset ovat kannatettavia. Esitys mahdollistaa kevyemmän tilinpidon yhdistyksille tai toimintaryhmille, joiden tuotot ovat enintään 30.000 € vuodessa. Hengitysliitto muistuttaa kuitenkin, että pienen yhdistyksen tai toimintaryhmän tilinpito ei välttämättä uudistuksessa kevene, mikäli yhdistyksen toiminnan rahoittajat vaativat edelleen tilinpitoa kirjanpitolain mukaan.

Hengitysliitto katsoo, että uudistuksen yhteydessä on laajasti edistettävä myös yhdistystoiminnan rahoittajien avustus- ja raportointijärjestelmien mukauttamista muutoksiin. Kevyemmän tilinpidon malli on huomioitava valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa ja avustuslainsäädäntöön tehtävissä muutoksissa tulevaisuudessa.

Hengitysliitto toteaa lausunnossaan vielä, että kansalaistoiminnan muodosta toiseen siirtyminen on tehtävä uudistuksessa hallinnollisesti mahdollisimman helpoksi. Uudistus tulee aktivoimaan kansalaistoimintaa ja lisäämään erilaisia organisoitumisen muotoja, joten on odotettavissa myös paljon siirtymiä toimintamuodosta toiseen.

Kansalaistoimintaa helpottavat yhdistyslain muutokset ja muu kansalaistoimintaa koskeva sääntely tulisivat voimaan aikaisintaan 1.7.2022.