Hengitysyhdistyksen jäsenasiat

Tältä sivulta löydät:

Varsinaiset jäsenet maksavat täyden jäsenmaksun. He saavat Hengitys-lehden.

Perheenjäsenet asuvat samassa osoitteessa varsinaisen jäsenen kanssa. He eivät saa Hengitys-lehteä.

Nuorisojäsenet ovat 15–20-vuotiaita. He saavat Hengitys-lehden.

Perheenjäsenet ja nuorisojäsenet ovat sääntöjen tarkoittamia varsinaisia jäseniä, joilla on varsinaisen jäsenen jäsenoikeudet ja -velvollisuudet.

Lapsijäsenet ovat alle 15-vuotaita. Lapsijäsenten jäsenyys edellyttää huoltajan suostumuksen. He eivät saa Hengitys-lehteä. Hengitysliiton liittovaltuusto suosittelee, että lapsijäsenen huoltajalla on myös yhdistyksen jäsenyys.

Hengitysyhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen aktiivisesti toimineen jäsenen tai muun erityisesti ansioituneen henkilön. Hengitysyhdistys esittää pyynnön soittamalla, sähköpostitse tai kirjeitse liiton jäsenasiainhoitajalle, jasenasiat@hengitysliitto.fi. Jäsenasiainhoitaja hoitaa kunniajäsenyyden perustamisen.  Kunniajäsen saa jäsenkortin vuosittain kuten muutkin henkilöjäsenet. Hengitysyhdistykseltä laskutetaan kunniajäsenen jäsenmaksusta liiton osuus. Varsinainen jäsen, joka hyväksytään yhdistyksen kunniajäseneksi, säilyttää äänioikeutensa. Muilla kunniajäsenillä ei äänioikeutta ole.

Hengitysyhdistyksessä ei enää nykyisten sääntöjen mukaan nimetä vapaajäseniä. Ne henkilöt, joilla on vapaajäsenyys, saavat vuosittain jäsenkortin ja lehden. Heiltä ei peritä jäsenmaksua. Yhdistys ei myöskään maksa heistä liiton osuutta.

Henkilö voi olla jäsenenä useammassa hengitysyhdistyksessä yhtäaikaa. Lue lisää toissijaisesta jäsenyydestä.

Jäsenlajin muuttaminen

Lapsijäsentä ei voi automaattisesti kirjata nuorisojäseneksi. Hengitysyhdistyksen on tärkeää tiedottaa 15 vuotta täyttävälle asiasta. Jos henkilö haluaa jatkaa jäsenyyttä, hänen on toimittava samalla tavoin kuin uuden jäsenen liittyessä yhdistykseen.

Kun nuorisojäsen täyttää 20 vuotta, nuorisojäsenyys lakkaa ja jäsenlaji muuttuu automaattisesti varsinaiseksi jäseneksi tai perheenjäseneksi.