Henkilöjäsenyys hengitysyhdistyksessä

Varsinaiset jäsenet maksavat täyden jäsenmaksun. He saavat Hengitys-lehden.

Perheenjäsenet asuvat samassa osoitteessa varsinaisen jäsenen kanssa. He eivät saa Hengitys-lehteä.

Nuorisojäsenet ovat 15–20-vuotiaita. He saavat Hengitys-lehden.

Perheenjäsenet ja nuorisojäsenet ovat sääntöjen tarkoittamia varsinaisia jäseniä, joilla on varsinaisen jäsenen jäsenoikeudet ja -velvollisuudet.

Lapsijäsenet ovat alle 15-vuotaita. Lapsijäsenten jäsenyys edellyttää huoltajan suostumuksen. He eivät saa Hengitys-lehteä. Hengitysliiton liittovaltuusto suosittelee, että lapsijäsenen huoltajalla on myös yhdistyksen jäsenyys.

Hengitysyhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen aktiivisesti toimineen jäsenen tai muun erityisesti ansioituneen henkilön. Hengitysyhdistys ilmoittaa tästä liitolle jäsenrekisterissä olevalla Muutokset jäsenrekisteriin -lomakkeella.

Kunniajäsen saa jäsenkortin vuosittain kuten muutkin henkilöjäsenet. Hengitysyhdistykseltä laskutetaan kunniajäsenen jäsenmaksusta liiton osuus.

Hengitysyhdistyksessä ei enää nykyisten sääntöjen mukaan nimetä vapaajäseniä. Ne henkilöt, joilla on vapaajäsenyys, saavat vuosittain jäsenkortin ja lehden. Heiltä ei peritä jäsenmaksua. Yhdistys ei myöskään maksa heistä liiton osuutta.

Jäsenyyden siirtäminen

Lapsijäsentä ei voi automaattisesti siirtää nuorisojäseneksi. Hengitysyhdistys voi tiedottaa siirtymävaiheessa asiasta. Jos henkilö haluaa jatkaa jäsenyyttä, hänen on toimittava samalla tavoin kuin uuden jäsenen liittyessä yhdistykseen.

Kun nuorisojäsen täyttää 20 vuotta, nuorisojäsenyys lakkaa. Tällöin hänet siirretään automaattisesti varsinaiseksi jäseneksi tai perheenjäseneksi.