Luottamus- ja vapaaehtoistehtävät

Hengitysyhdistyksessä on monta tärkeää ja arvostettua luottamustehtävää. Luottamustehtävistä ei makseta palkkaa.

Luottamustehtävässä pääset vaikuttamaan yhteiskunnallisesti. Vertaisuus on tärkeä luottamustehtävän motivaation lähde.

Luottamushenkilö

 • tuntee Hengitysliiton arvot ja hengitysyhdistyksen toimintaperiaatteet
 • tekee yhteistyötä aktiivien ja erilaisten yhteistyökumppanien kanssa
 • seuraa paikallisesti hengityssairaiden asemaan ja elämään liittyviä asioita sekä luo yhteyksiä
 • on kiinnostunut arvioimaan ja kehittämään toimintaa
 • toimii tavoitteellisesti ja etsii erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja
 • uskaltaa tehdä päätöksiä, sietää epävarmuutta ja muuttaa toimintaansa tarvittaessa
 • ajattelee taloudellisesti
 • huomioi jäsenten tarpeet ja odotukset.  

Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja valitaan yhdistyksen yleisessä kokouksessa.

Hengitysyhdistyksen puheenjohtaja

 • valmistelee hallituksen ja yhdistyksen kokoukset
 • johtaa hallituksen kokouksia
 • seuraa ja valvoo kokousten päätösten toimeenpanoa
 • edustaa yhdistystä ulospäin ja tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa
 • kehittää yhdistyksen toimintaa
 • vastaa tiedonkulusta.

Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt. Hän voi sovitusti hoitaa joitakin puheenjohtajalle kuuluvia tehtäviä itsenäisesti.

Hengitysyhdistyksen hallitus valitsee sihteerin joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.

Sihteeri

 • osallistuu kokousten valmisteluun eli laatii esityslistan ja kokouskutsun puheenjohtajan kanssa
 • huolehtii kokousjärjestelyistä kuten tiloista, tekniikasta ja tarjoiluista
 • laatii muistiot ja pöytäkirjat
 • kokoaa toimintasuunnitelman 
 • laatii edellisen vuoden toimintaa kuvaavan kertomuksen yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • huolehtii yhdistyksen viestinnästä
 • huolehtii, että yhdistyksen taloudesta laaditaan selonteko hallituksen kokouksiin
 • huolehtii hengitysyhdistyksen arkiston hoidosta.

Hengitysyhdistyksen hallitus valitsee rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Rahastonhoitajan on tunnettava taloushallintoa riittävän hyvin, jotta hän voi toimia tehtävässä.

Rahastonhoitaja

 • huolehtii yhdistyksen taloudesta hallituksen ohjeiden mukaisesti
 • hoitaa yhdistyksen maksuliikenteen
 • seuraa jäsenmaksutilannetta
 • hoitaa yhdistyksen käteiskassaa ja rahavaroja
 • laatii vuotuisen talousarvion hallituksen ohjeiden mukaisesti
 • raportoi hallitukselle yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta
 • huolehtii yhdistyksen kirjanpidosta  
 • laatii vuositilinpäätöksen
 • tekee tarvittaessa veroilmoituksen.

Hengitysyhdistyksen hallitus valitsee jäsenrekisterinhoitajan keskuudestaan tai jäsenrekisteriä hoitaa yhdistyksen työntekijä. Hallitus hakee jäsenrekisterinhoitajalle käyttäjätunnukset jäsenrekisteriohjelmaan Hengitysliiton jäsenasiainhoitajalta, jasenasiat@hengitysliitto.fi. Käyttäjätunnusten saaminen edellyttää tietosuojatestin suorittamista. Lue lisää jäsenrekisteristä ja tietosuojasta.

Jäsenrekisterinhoitaja sitoutuu noudattamaan rekisterijärjestelmän käyttöehtoja. Käyttöehdot täsmentävät henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen käyttötavat ja digiturvallisuutta koskevia asioita. Käyttöehdot hyväksytään rekisterijärjestelmään kirjauduttaessa.

Jäsenrekisterinhoitaja

 • ilmoittaa paperisella liittymislomakkeella tulleet henkilötiedot jäsenrekisteriin Kongressin jäsenhakemuslomake yhdistyskäyttäjälle -lomakkeella. Hengitysliiton jäsenasiainhoitaja siirtää verkkosivujen kautta liittyneiden jäsenten tiedot yhdistyksen jäsenrekisteriin.
 • tarkistaa Kongressista uudet jäsenet ja tuo hallituksen kokoukseen hyväksyttäviksi molemmilla tavoilla liittyneet.
 • päivittää jäsenten muuttuneita yhteystietoja rekisteriin.
 • päivittää uudet luottamustoimet Kongressiin.
 • täyttää tarvittaessa hallituksen päätöksen mukaisesti Ansiomerkkianomuksen.
 • hakee jäsenrekisteristä hallituksen tarvitsemia tietoja ja raportteja.

Kun luottamustehtävä ilmoitetaan rekisterijärjestelmään, on toistaiseksi vielä pyydettävä järjestö- ja viestintäassistentilta tunnukset M365-järjestelmän käyttöoikeus eli oikeus Office -toimisto- ja kokousohjelmiin. Kun rekisterijärjestelmä kehittyy tulevaisuudessa, tavoitteena on järjestelmän automaattinen ilmoitus asiasta. Office-palvelupaketin käyttäjät sitoutuvat käyttöehtoihin, jotka koskevat henkilökohtaista käyttäjätunnusten käyttöä ja digiturvallisuutta. Ehdot hyväksytään rekisterijärjestelmässä.