Toimintakertomus

Hengitysyhdistyksen on laadittava tilinpäätöksen yhteydessä vuosikertomuksen tapainen selvitys eli kertomus yhdistyksen toiminnasta.

Toimintakertomuksessa selvitetään, mitkä asiat toteutuivat menneellä toimintakaudella ja miten hallitus on onnistunut tehtävässään.

Dokumentti on aina tehtävä kirjallisesti. Kyseessä ei ole kirjanpitolain vaatima toimintakertomus.

Kertomuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

  • selkeä esitys edellisen toimintakauden toiminnasta
  • onnistumiset ja kehitysehdotukset.

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Toimintaan liittyvät tunnusluvut

Hengitysyhdistyksen on täytettävä vuosittain 31.3. mennessä Kongressi-rekisterijärjestelmään yhdistyksen toimintaa kuvaavat tunnusluvut.

Kongressi-rekisterijärjestelmään täytettävät tunnusluvut ovat

  • yhdistyksen toimintaryhmien osallistujamäärät, kuten liikunta- ja vertaisryhmät
  • viestinnän toteutus, kuten lehti, esitteet, jäsenkirjeet ja medianäkyvyys esimerkiksi paikallislehdissä ja -radiossa.

Tunnuslukuja käytetään liiton järjestötoiminnan suunnitteluun ja raportointiin.