Kertomus toiminnasta

Hengitysyhdistyksen on laadittava tilinpäätöksen yhteydessä vuosikertomuksen tapainen selvitys eli kertomus yhdistyksen toiminnasta.

Kertomuksessa selvitetään, mitkä asiat toteutuivat menneellä toimintakaudella ja miten hallitus on onnistunut tehtävässään.

Dokumentti on aina tehtävä kirjallisesti. Kyseessä ei ole kirjanpitolain vaatima toimintakertomus. Tästä syystä kertomus kannattaa nimetä toisella tavalla sekaannusten välttämiseksi.

Kertomuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

  • selkeä esitys edellisen toimintakauden toiminnasta
  • onnistumiset ja kehitysehdotukset.

Toimintaan liittyvät tunnusluvut

Hengitysyhdistyksen on täytettävä vuosittain 31.3. mennessä Kilta-jäsenrekisteriin yhdistyksen toimintaa kuvaavat tunnusluvut.

Hengitysliiton Kilta-jäsenrekisteriin pääset kirjautumaan tästä.

Kilta-jäsenrekisteriin täytettävät tunnusluvut ovat

  • yhdistyksen toimintaryhmien osallistujamäärät, kuten liikunta- ja vertaisryhmät
  • viestinnän toteutus, kuten lehti, esitteet, jäsenkirjeet ja medianäkyvyys esimerkiksi paikallislehdissä ja -radiossa.

Tunnuslukuja käytetään liiton järjestötoiminnan suunnitteluun ja raportointiin.