Vakuutukset

Työnantajan on otettava työntekijälle lakisääteiset vakuutukset: eläke-, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus. Työntekijän lakisääteinen työeläkevakuutus (TyEL) on pakollinen, jos yhdistys työnantajana työllistää vähintään yhden työntekijän ja maksaa tietyn vähimmäismäärän palkkaa. Lue lisää esimerkiksi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sivuilta.

Eläkevakuutusten maksamisessa työnantajat jaetaan tilapäistyönantajiin ja sopimustyönantajiin työntekijöiden määrän ja kokonaispalkkasumman perusteella. Tämä summa vaihtelee vuosittain ja se kannattaa tarkistaa vakuutusyhtiöstä.

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

 Sopimustyönantaja on työnantaja

  • jolla on palveluksessaan jatkuvasti vähintään yksi työntekijä tai
  • jonka maksamat palkat puolen vuoden ajalta ovat vähintään 8 676,00 euroa (vuoden 2020 tasossa).

Työnantajalla ei tarvitse olla palveluksessaan yhtään vakituista työntekijää, jotta kysymys olisi sopimustyönantajasta. Jos työnantajalla on palveluksessaan jatkuvasti työntekijä tai työnantajan maksamat palkat ovat vähintään 8 676,00 euroa (vuoden 2020 tasossa), luokitellaan työnantaja eläketurvaa järjestettäessä sopimustyönantajaksi.

Sopimustyönantajan pitää tehdä eläkevakuutushakemus yhden kuukauden kuluessa palkan maksun alkamisesta.

Tilapäinen työnantaja on työnantaja

  • jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti työntekijää ja
  • jonka määräaikaisille työntekijöille maksamat palkat puolen vuoden ajalta ovat yhteensä alle 8676,00 euroa (vuoden 2020 tasossa).

Tilapäistyönantajan ei tarvitse tehdä erillistä vakuutussopimusta työeläkevakuutusyhtiön kanssa, vaan hän voi ilmoittaa työntekijän tiedot ja maksetut palkat sekä maksaa eläkevakuutusmaksun valitsemaansa eläkevakuutusyhtiöön.

Työntekijän palkasta vähennetään työntekijän osuudet työeläkemaksusta. Se on vuosittain tarkistettava prosenttiosuus bruttopalkasta. Palkasta vähennetty osuus tilitetään työnantajan osuuden kanssa eläkevakuutusyhtiöön. Palkasta peritään myös työttömyysvakuutusmaksu, jonka määrä tarkistetaan myös vuosittain. Maksu suoritetaan Työllisyysrahastolle kuten työnantajan osuuskin.

Yhdistyksen on vakuutettava työntekijänsä lakisääteisellä ryhmähenkivakuutuksella ja työtapaturmavakuutuksella.