Rekisterijärjestelmä ja tietosuoja

Jokainen luottamus- ja toimihenkilö, jolla on tai joka saa käyttäjätunnuksen jäsenrekisteriin, suorittaa tietosuojatestin.

Henkilö esittää todistuksen hyväksytysti suoritetusta testistä yhdistyksensä hallitukselle. Hallitus kirjaa tiedon pöytäkirjaan ja lähettää pöytäkirjaotteen asiasta liittoon jäsenasiainhoitajalle. Jatkossa todistus hyväksytysti suoritetusta tietosuojatestistä tallennetaan itse omiin henkilötietoihin rekisterijärjestelmässä. Sieltä asiantilan tarkistaa liiton pääkäyttäjät ja sen jälkeen annetaan tunnukset jäsentietojärjestelmään yhdistyskäyttäjänä.

  • Hengitysliitto ja hengitysyhdistykset ovat jäsenrekisterin yhteisrekisterinpitäjiä. Hengitysliitto ja yhdistykset määrittelevät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
  • Tietosuojan ABC -julkishallinnolle verkkokoulutus kestää noin 60 minuuttia ja sisältää vaaditun tietosuojatestin. Voit suorittaa nettitestin useamman kerran, jos et saa ensimmäisellä kerralla hyväksyttävää suoritusta.
  • Muista tallentaa tietosuojatestin todistus ja lähettää se sähköisesti yhdistyksen hallitukselle/jatkossa tieto tallennetaan Kongressiin.
  • Yhdistys käsittelee asian hallituksen kokouksessa. Todistus liitetään pöytäkirjan liitteeksi. Jatkossa yhdistys käsittelee edelleen käyttäjäoikeuden myöntämisen hallituksen kokouksessa ilman tietosuojatodistusta.
  • Ote pöytäkirjasta tulee lähettää Hengitysliiton jäsenasiainhoitajalle. Jäsenasiainhoitajan yhteystiedot löydät Hengitysliiton verkkosivuilta.
  • Käyttäjätunnukset annetaan, kun testi on hyväksytysti suoritettu ja todistus siitä toimitettu. Jos testin suorittamisessa on ongelmia, ota yhteys Hengitysliiton jäsenasiainhoitajaan. Tietosuojatesti uusitaan jatkossa kahden vuoden välein. 

Lisätietoja yhdistysten tietosuojasta löydät Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.