Liikuntatoiminta

Liikunnan järjestäminen yhdistyksessä edistää yhdistyksen elinvoimaisuutta. Kiitos, että olette mukana edistämässä tärkeää yhteistä työtämme – hengitysterveyden edistämistä liikunnan avulla.

Liikunta hengitysyhdistyksessä voi tarkoittaa säännöllisiä liikuntaryhmiä, yksittäisiä liikuntatapahtumia tai vaikka vertaistapaamisen yhteydessä tehtyä taukojumppaa. Liikunta on yksi tärkeimmistä omahoitokeinoista.

Liikunnan järjestäminen yhdistyksessä

Liikuntaa järjestettäessä on tärkeä sopia yhdessä muutamista liikuntaan liittyvistä asioista ja vastuista:

  • Kuka varaa liikuntatilat.
  • Miten ja koska jäsenten liikuntatoiveita kuullaan: jäsenten toiveita voi kerätä esimerkiksi liikuntaryhmän palautelomakkeella tai jäsenkyselyllä.
  • Kuka kirjoittaa liikuntaryhmien tiedot yhdistyksen kotisivuille: tietoihin kannattaa kirjata muun muassa kenelle ryhmät on tarkoitettu, mitkä ovat ryhmien tavoitteet, kauanko ryhmät kestävät ja mitä niissä tehdään, miten ryhmiin ilmoittaudutaan sekä vaatiiko osallistuminen hengitysyhdistyksen jäsenyyden, vai onko ryhmä avoin kaikille.
  • Miten liikunnan vertaisohjaajien ja liikuntayhdyshenkilöiden osaamista tuetaan: ohjaajat ja yhdyshenkilöt voivat osallistua esimerkiksi koulutuksiin.
  • Miten vapaaehtoisia kiitetään ja heidän jaksamistaan tuetaan.

Tueksi yhdistysliikunnan järjestämiseen on käytössä valmiita lomakkeita:

Kunta yhdistyksen liikuntatoiminnan tukena

Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikunta- ja urheiluseurat. Kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Lue lisää Kuntaliiton erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walkerin tietoiskusta kuntien tarjoamasta tuesta yhdistyksille.