Liikuntatoiminta

Liikunnan järjestäminen yhdistyksessä edistää yhdistyksen elinvoimaisuutta. Kiitos, että olette mukana edistämässä tärkeää yhteistä työtämme – hengitysterveyden edistämistä liikunnan avulla.

Liikunta hengitysyhdistyksessä voi tarkoittaa säännöllisiä liikuntaryhmiä, yksittäisiä liikuntatapahtumia tai vaikka vertaistapaamisen yhteydessä tehtyä taukojumppaa. Liikunta on yksi tärkeimmistä omahoitokeinoista.

Liikunnan järjestäminen yhdistyksessä

Liikuntaa järjestettäessä on tärkeä sopia yhdessä muutamista liikuntaan liittyvistä asioista ja vastuista:

 • Kuka varaa liikuntatilat.
 • Miten ja koska jäsenten liikuntatoiveita kuullaan: jäsenten palautetta liikuntaryhmistä voi kerätä esimerkiksi liikuntaryhmän palautelomakkeella kauden päätteeksi.
 • Jäsenten toiveita liikuntaan voi kysyä valmiilla jäsenkyselylomakkeella. Tästä näet jäsenkyselylomakkeen sisällön. Nyt myös sähköisenä! Ohjeet sähköisen jäsenkyselyn tekemiseen alla.
 • Kuka kirjoittaa liikuntaryhmien tiedot yhdistyksen kotisivuille: tietoihin kannattaa kirjata muun muassa kenelle ryhmät on tarkoitettu, mitkä ovat ryhmien tavoitteet, kauanko ryhmät kestävät ja mitä niissä tehdään, miten ryhmiin ilmoittaudutaan sekä vaatiiko osallistuminen hengitysyhdistyksen jäsenyyden, vai onko ryhmä avoin kaikille.
 • Miten liikunnan vertaisohjaajien ja liikuntayhdyshenkilöiden osaamista tuetaan: ohjaajat ja yhdyshenkilöt voivat osallistua esimerkiksi koulutuksiin.
 • Miten vapaaehtoisia kiitetään ja heidän jaksamistaan tuetaan.

Tueksi yhdistysliikunnan järjestämiseen on käytössä valmiita lomakkeita:

 • Uuden ryhmäläisen alkutiedot. Kun ryhmään tulee uusi osallistuja, kannattaa hänelle antaa täytettäväksi tämä lomake. Lomakkeen lopussa on lause: “Liikun ryhmässä omalla vastuullani”.
 • Ryhmän osallistujalista. Lomakkeella voi helposti seurata ryhmän kävijämäärää.
 • Jäsenkysely liikunnasta. Valmiin kyselylomakkeen avulla on helppo kuulla, millaista liikuntaa jäsenet toivovat. Näin teet helpoiten jäsenkyselyn liikunnasta: Kerro Veeralle (veera.farin@hengitysliitto.fi), että toteutatte Liikunnan jäsenkyselyn ja millä aikavälillä. Saat Veeralta sen jälkeen sähköisen jäsenkyselylinkin ja saatesanat kyselyyn. Lähetä tekstiviesti tai sähköposti jäsenille Kongressin kautta. Vastausajan päätyttyä pyydä Veeralta tulokset. Tutustukaa tuloksiin hallituksenne toimesta ja pohtikaa sen vaikutukset toimintaanne.
 • Liikuntatoiminnan vuosiseuranta. Auttaa yhdistysliikunnan suunnittelussa vuositasolla ja esimerkiksi muistamaan tärkeitä päivämääriä.
 • Liikunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio. Auttaa liikuntatoiminnan suunnittelussa ja budjetoinnissa. Sisällytetään osaksi yhdistyksen toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.

Kunta yhdistyksen liikuntatoiminnan tukena

Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikunta- ja urheiluseurat. Kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaiden liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Lue lisää Kuntaliiton erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walkerin tietoiskusta kuntien tarjoamasta tuesta yhdistyksille.