Pankkiasiointi ja laskujen hyväksyminen

Yhdistys asioi pankissa esimerkiksi pankkitiliä avattaessa sekä tilin – ja verkkopankin käyttöoikeuksien hakemisessa. Yleensä asioiden hoitamiseksi tarvitaan ote hallituksen pöytäkirjasta, yhdistysrekisteriote sekä tilinkäyttöön valtuutettujen henkilöiden henkilötunnukset ja nimikirjoitusnäytteet. Tarkista pankilta etukäteen, keiden kaikkien on oltava läsnä pankissa asioitaessa. Jokaisella pankilla on omat asiointikäytäntönsä.

Laskujen tarkastus- ja hyväksymiskäytännöt

Ostolaskulle tehdään seuraavat toimenpiteet:

  • Lasku kirjataan maksamattomien ostolaskujen luetteloon.
  • Lasku asiatarkastetaan sen henkilön toimesta, joka yhdistyksen puolesta on hoitanut asiaa tai on muuten kykenevä tarkistamaan, että lasku vastaa sitä, mitä on sovittu.
  • Lasku hyväksytään hallituksen kokouksessa tai hallituksen valtuuttaman esteettömän henkilön toimesta. Laskussa on oltava kyse yhdistyksen toiminnasta tai se perustuu yhdistyksen kokouksen ja hallituksen tekemään päätökseen.
  • Puheenjohtaja ei voi koskaan hyväksyä omia laskujaan. Yleensä varapuheenjohtaja hyväksyy puheenjohtajan laskut ennen niiden maksamista.
  • Hyväksytty lasku maksetaan ja siirretään maksettujen ostolaskujen luetteloon.
  • Tarkastus- ja hyväksymiskäytännöt on hyvä kirjata esimerkiksi hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirjaan.

Hengitysliiton jäsenyhdistyksillä on käytössään myös malli taloussäännöstä.