Hengitysyhdistysten yhdistyminen

Yhdistysten on syytä käynnistää neuvottelu yhdistymisestä jos yhden tai useamman lähellä toimivan yhdistyksen toiminta on hiipumassa tai on pula luottamushenkilöistä.

Tältä sivulta löydät:

Yhdistyksen luottamushenkilöiden pohtiessa yhdistyksen toiminnan jatkuvuutta ja mahdollista yhdistymistä, kannattaa ottaa yhteyttä järjestöasiantuntijaan. Hengitysliiton järjestöasiantuntijat auttavat yhdistyksiä yhdistymisneuvotteluissa.

Neuvotteluissa on sovittava ainakin yhdistymisen tavoitteista ja aikataulusta, varojen käytöstä, tilien siirrosta ja tilinkäyttöoikeuksista sekä uuden yhdistyksen toiminnasta ja hallinnosta. Sopimus laaditaan kirjallisesti ja sen allekirjoittavat ne, joilla on siihen yhdistyksiltä saatu valtuutus.

Neuvottelujen aikana on kuultava jäsenistöä. Hallitsevana periaatteena pitää olla yhdistyslain tasavertaisuustavoite, jonka mukaan kaikkien jäsenten oikeudet on turvattava tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.

Miten yhdistyminen tapahtuu?

Käytännössä yhdistyminen tapahtuu niin, että luovuttava yhdistys puretaan ja jäsenet sekä toiminnot vastaanottava yhdistys tekee sääntömuutoksen.

Se yhdistys, jonka toiminta liitetään toiseen yhdistykseen puretaan yhdistyslain ja sääntöjen mukaisesti. Purkautuminen on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yleisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään yksi kuukausi, ja joissa kummassakin vähintään 3/4 äänestäneistä hyväksyy purkautumisen.

Vastaanottava yhdistys tekee sääntömuutoksen, joka koskee yleensä vain yhdistyksen toimialuetta ja mahdollisesti nimeä. Asiasta päätetään yleisessä kokouksessa, jonka kokouskutsussa on maininta sääntömuutoksesta. Sääntömuutoksella täytyy olla vähintään 3/4 äänienemmistö.

Yhdistymisen vaatimat ilmoitukset

Sääntönsä muuttanut yhdistys pyytää muutoksesta liittohallituksen lausunnon ja tekee sääntömuutosilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Samalla kannattaa tehdä mahdolliset nimenkirjoittajien muutokset PRH:een.

Purkautuva yhdistys tekee ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka poistaa yhdistyksen rekisteristä.

Yhdistysten henkilöjäsenten jäsenyys turvataan sillä, että Hengitysliitto lähettää kaikille purkautuvan yhdistyksen jäsenille kirjeen. Kirjeessä todetaan heidän siirtyvän vastaanottavaan yhdistykseen ilman eri toimenpiteitä. Jos jäsen halua siirtyä johonkin toiseen yhdistykseen tai erota jäsenyydestä, hän ilmoittaa siitä kirjeessä kerrotulla tavalla. 

Jäsenyysprosessi, kun yhdistys purkautuu.