Hengitysyhdistysten yhdistyminen

Joskus hengitysyhdistysten toiminnalliset tarpeet ja muut kehittämistarpeet tukevat läheisten yhdistysten yhteistyön tiivistämistä. Tällöin näiden yhdistysten on syytä käynnistää yhdistymisselvitys ja yhdistymisneuvottelut.

Neuvotteluissa on sovittava ainakin yhdistymisen tavoitteista ja aikataulusta, varojen käytöstä, tilien siirrosta ja tilinkäyttöoikeuksista sekä uuden yhdistyksen toiminnasta ja hallinnosta.

Neuvottelujen aikana on kuultava jäsenistöä. Hallitsevana periaatteena pitää olla yhdistyslain tasavertaisuustavoite, jonka mukaan kaikkien jäsenten oikeudet on turvattava tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.

Yhdistysten vaatimat sopimukset ja päätökset

Sopimus on syytä laatia kirjallisena. Sopimuksen allekirjoittavat ne, joilla on siihen yhdistyksiltä saatu valtuutus.

Hengitysliiton järjestöasiantuntijat voivat antaa tukea neuvotteluissa, koska heillä on perusteellista asiantuntemusta järjestötoiminnasta ja kokemusta muista vastaavista yhdistymisistä.

Miten yhdistyminen tapahtuu?

Käytännössä yhdistyminen tapahtuu niin, että jäsenet ja toiminnot vastaanottava yhdistys muuttaa normaalimenettelyllä sääntöjään ja luovuttava yhdistys puretaan.

Koska vastaanottavan yhdistyksen tarkoitus ja toimintatavat pysyvät ennallaan, periaatteessa sääntömuutos koskee vain sen toimialuetta ja tarvittaessa nimeä.

Asiasta päätetään yleisessä kokouksessa, jonka kokouskutsussa on sääntömuutoksesta maininta. Sääntömuutoksella täytyy olla vähintään 3/4 äänienemmistö.

Se yhdistys, jonka toiminta liitetään toiseen yhdistykseen, on lakkautettava yhdistyslain ja sääntöjen mukaisesti. Tämä vaatii, että asia käsitellään 2 peräkkäisessä yleiskokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään 1 kuukausi, ja joissa kummassakin vähintään 3/4 äänestäneistä hyväksyy muutoksen.

Yhdistymisen vaatimat ilmoitukset

Sääntönsä muuttanut yhdistys ja purettava yhdistys

  • pyytävät muutoksesta liittohallituksen lausunnon
  • tekevät sen jälkeen asianmukaiset ilmoitukset Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH).

Patentti- ja rekisterihallitus poistaa purettavan yhdistyksen rekisteristä.

Yhdistysten henkilöjäsenten asema ja jäsenyys turvataan sillä, että Hengitysliiton keskustoimisto lähettää kaikille purkautuvan yhdistyksen jäsenille kirjeen. Kirjeessä todetaan heidän siirtyvän vastaanottavaan yhdistykseen ilman eri toimenpiteitä.

Jos jäsen ei tässä vaiheessa halua siirtyä tähän yhdistyksen, hän voi ilmoittaa sen suoraan keskustoimistolle.