Järjestöasiantuntijoiden tuki aktiiveille

Järjestöasiantuntijat ohjaavat yhdistyksiä toimimaan liiton strategian suuntaisesti.

Järjestöasiantuntijat auttavat ja tukevat hengitysyhdistyksiä muutoksissa sekä ongelmatilanteissa. Jatkuva ja luottamuksellinen vuoropuhelu järjestöasiantuntijan ja yhdistysaktiivien välillä mahdollistaa sujuvan toiminnan. Lue tarkemmin työnkuvasta ja vastuualueista.

Hengitysliiton henkilöstön yhteystiedot löytyy Hengitysliiton verkkosivuilta.