Paikallinen vaikuttaminen

Hengitysyhdistys voi vaikuttaa paikallisesti ja alueellisesti poliittisiin päättäjiin.

Hengitysyhdistysten kannattaa tehdä yhteistyötä muun muassa paikallisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin voi vaikuttaa ottamalla yhteyttä omaan terveyskeskukseen, oman alueen sairaalaan ja muihin hoitoyksiköihin.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi

  • hengitysterveydestä ja hengitysyhdistyksen toiminnasta tiedottaminen
  • liiton julkaisemien materiaalien levittäminen
  • tapahtuman järjestäminen terveydenhuollon toimipisteessä.