Paikallinen vaikuttaminen

Hengitysyhdistys voi vaikuttaa paikallisesti ja alueellisesti poliittisiin päättäjiin.

Auta päättäjiä tekemään hyviä päätöksiä – viesti heille, että Hengitysyhdistykset ovat päättäjien työn tukena. Kerro päätöksentekijöille, että yhdistyksissä ollaan valmiita kehittämään sosiaali- ja terveyspalveluja sekä edistämään hyvinvointia ja hengitysterveyttä yhteistyössä.

Hengitysyhdistyksissä tiedetään mitä hengityssairaat tarvitsevat: yhdistyksissä on tietoa ja kokemusta hengityssairaan arjesta ja palveluiden tarpeesta. Hengitysliitosta voi tilata avuksi myös kokemustoimijan.
Ollaan valmiita kehittämään palveluja yhteistyössä päätöksentekijöiden kanssa!

Vaikuttamisen tapoja

 • Hengitysterveydestä ja hengitysyhdistyksen toiminnasta tiedottaminen
 • liiton julkaisemien materiaalien levittäminen
 • tapahtuman järjestäminen terveydenhuollon toimipisteessä
 • palautteen antaminen
 • asiakasraateihin tai verkkokyselyihin osallistuminen
 • kokemustoimijana vaikuttaminen
 • vertaistukijana toimiminen ja siitä kertominen
 • yhteyden ottaminen virkamieheen, luottamushenkilöön tai hyvinvointisuunnittelijaan
 • vammais- tai vanhusneuvostossa jäsenenä vaikuttaminen
 • kunnan- tai hyvinvointialueen valtuustossa toimiminen
 • potilasjäsenenä työryhmissä vaikuttaminen
 • aloitteiden tekeminen
 • mielipidekirjoitusten kirjoittaminen
 • yhteistyö muiden paikallisten järjestöjen kanssa vaikuttamistyössä: järjestöfoorumeissa ja kumppanuusryhmissä toimiminen.

Vinkkejä paikallisen vaikuttamisen suunnitteluun Vaikuttamisen työkirjasta.

Voit hyödyntää Hengitysliiton ohjelmia, valmiita materiaaleja ja oppaita.

Hyvässä hoidossa -ohjelma, Hengitysliiton ratkaisut hoidon ja omahoidon onnistumiseen
Sitä on nyt ilmassa -ohjelma, Hengitysliiton ohjelma sää- ja ilmastoriskeihin varautumiseen sekä niiden vähentämiseen
Hengitys-lehti, oppaat ja sähköiset materiaalit

Hengitysliiton erityisasiantuntija apunasi vaikuttamistyössä

Oletko hyvinvointialueen- tai kunnanvaltuuston jäsen? Toimitko jossain muussa päätöksenteon luottamustehtävässä? Vai oletko kenties vammaisneuvoston jäsen?
Kerro missä ja millaisessa tehtävässä toimit (valtuusto, lautakunta, neuvosto, tms) satu.mustonen@hengitysliitto.fi, niin pohditaan kuinka voimme tehdä yhteistyötä.