Hengitysyhdistyksen kokoukset

Jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus.

Sääntömääräisestä yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta postitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä. Kokouksesta voi ilmoittaa myös yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

Hengitysyhdistykset noudattavat joko yhden tai kahden kokouksen mallisääntöjä.

Yhden ja kahden vuosikokouksen mallit esitellään Hengitysliiton ohjeessa.

Yhdistyksen on pidettävä ylimääräinen kokous, kun

  • yhdistyksen kokous niin päättää tai
  • hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
  • vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä niin vaatii.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokous etänä

  • Kaikilla hallituksen jäsenillä pitää olla tasavertaiset tekniset ja taidolliset mahdollisuudet osallistua virtuaalikokoukseen.
  • Käsiteltäväksi kannattaa ottaa konkreettisia ja kaikille tuttuja asioita.
  • Hallituksen pitää voida äänestää riippumatta kokousmuodosta.
  • Myös virtuaalikokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka hallituksen jäsenet allekirjoittavat.

Etäkokous voidaan järjestää reaaliaikaisena kokouksena esimerkiksi videovälitteisesti Teamsin kautta, jolloin kaikki ovat samanaikaisesti paikalla. Kokous voidaan järjestää myös eriaikaisena, jolloin voidaan yhdistellä eri välineitä kuten sähköpostia ja puhelinta.

Katso ohjeet sähköpostikokouksen järjestämiseen.

Hyödyllisiä linkkejä

Vinkkejä hyvistä kokouskäytännöistä löydät Opintokeskus Siviksen verkkosivuilta.

Tietoja etäkokouksesta ja hyödyllisiä vinkkejä etäkokouksen pitämiseen Opintokeskus Siviksen verkkosivuilla.

Tietoa etäosallistumisesta yhdistyksen kokouksiin löydät Patentti- ja rekisterihallinnon (PRH) verkkosivuilta.

Kysymyksiä ja vastauksia etäkokouksen järjestelyistä, Case Suomen Latu 14.5.2020