Hengitysyhdistyksen kokoukset

Jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus.

Sääntömääräisestä yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta postitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä. Kokouksesta voi ilmoittaa myös yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokoukselle pitää olla aika ja paikka, joka ilmoitetaan kokouskutsussa. Yhdistysten säännöt mahdollistavat etäosallistumisen, joka on aina vaihtoehtoinen osallistumistapa. Kokouksen pitäminen kokonaan etänä ei ole mahdollista.

Hengitysyhdistykset noudattavat joko yhden tai kahden kokouksen mallisääntöjä.

Yhden ja kahden vuosikokouksen mallit esitellään Hengitysliiton ohjeessa.

Yhdistyksen on pidettävä ylimääräinen kokous, kun

 • yhdistyksen kokous niin päättää tai
 • hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
 • vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä niin vaatii.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Asiat joista päätetään hallituksen järjestäytymiskokouksessa ovat

 • nimenkirjoittajat
 • vastuuhenkilöt
 • käyttöoikeudet Kilta -jäsenrekisterin ja yhdistyksen verkkosivujen päivittämiseen
 • tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset
 • laskujen hyväksymiskäytännöt

Hengitysliitto on laatinut yhdistysten käyttöön taloussääntömallin.

Hallituksen kokous etänä

 • Kaikilla hallituksen jäsenillä pitää olla tasavertaiset tekniset ja taidolliset mahdollisuudet osallistua kokoukseen.
 • Käsiteltäväksi kannattaa ottaa konkreettisia ja kaikille tuttuja asioita.
 • Hallituksen pitää voida äänestää riippumatta kokousmuodosta.
 • Myös etäkokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka hallituksen jäsenet allekirjoittavat.

Etäkokous voidaan järjestää esimerkiksi videovälitteisesti Teamsin kautta, jolloin kaikki ovat samanaikaisesti paikalla. Hallituksen kokous voidaan järjestää niin, että kaikki osallistuvat tai vain osa hallituksen jäsenistä osallistuu etänä. Kokous voidaan järjestää myös yhdistelemällä eri välineitä kuten sähköpostia ja puhelinta.

Katso ohjeet sähköpostikokouksen järjestämiseen.

Hyödyllisiä linkkejä

Vinkkejä hyvistä kokouskäytännöistä löydät Opintokeskus Siviksen verkkosivuilta.

Tietoja etäkokouksesta ja hyödyllisiä vinkkejä etäkokouksen pitämiseen Opintokeskus Siviksen verkkosivuilla.

Tietoa etäosallistumisesta yhdistyksen kokouksiin löydät Patentti- ja rekisterihallinnon (PRH) verkkosivuilta.

Kysymyksiä ja vastauksia etäkokouksen järjestelyistä, Case Suomen Latu 14.5.2020