Hengitysyhdistyksen kokoukset

Jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen toimeenpaneva elin on hallitus.

Sääntömääräisestä yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta postitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä. Kokouksesta voi ilmoittaa myös yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokoukselle pitää olla aika ja paikka, joka ilmoitetaan kokouskutsussa. Yhdistysten säännöt mahdollistavat etäosallistumisen hallituksen päätöksellä.

Hengitysyhdistykset noudattavat joko yhden tai kahden kokouksen mallisääntöjä.

Yhden ja kahden vuosikokouksen mallit esitellään Hengitysliiton ohjeessa.

Yhdistyksen on pidettävä ylimääräinen kokous, kun

 • yhdistyksen kokous niin päättää tai
 • hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
 • vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä niin vaatii.

Yhdistyksen kokoukset etänä

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen 200/2022 vp yhdistyslain muuttamisesta 13.1.2023   ja presidentti hyväksyi esityksen 3.2.2023. Yhdistyslaki astuivat voimaan 8.2.2023. Opintokeskus Siviksen verkkosivuilta löydät webinaaritallenteen, jossa Patrik Metsätähti kertoo mikä yhdistyslaissa muuttui ja miten se vaikuttaa järjestöjen toimintaan.

Laki Yhdistyslain muuttamisesta (663/2022) hyväksyttiin eduskunnassa 8.7. ja se astui voimaan 11.7.2022. Lakimuutos vakiinnuttaa korona-aikaista poikkeamislainsäädäntöä koskien etäosallistumista yhdistyksen kokouksiin.

Hengitysyhdistysten säännöt mahdollistavat yhdistyksen kokouksen järjestämisen etänä hallituksen päätöksellä. Säännöissä (9§) asia ilmaistaan termeillä tietoliikenneyhteys tai muu tekninen apuväline. Tämä koskee ns. hybridikokouksia, joihin osallistuminen on mahdollista myös paikan päällä.  

Laki mahdollistaa myös uutena kokousmuotona ilman kokouspaikkaa pidettävät yhdistyksen kokoukset.

Etäosallistumisen järjestämisen edellytyksenä on myös aina se, että etäosallistujienkin osalta osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää kokouspaikalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. 

Jos kokoukseen voi osallistua etänä tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava tällaisen osallistumisen edellytyksistä, osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Lakimuutos mahdollistaa sen, että yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Asiat joista päätetään hallituksen järjestäytymiskokouksessa ovat

 • nimenkirjoittajat
 • vastuuhenkilöt
 • käyttöoikeudet Hengitysliiton tarjoamiin digipalveluihin
 • tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset
 • laskujen hyväksymiskäytännöt

Hengitysliitto on laatinut yhdistysten käyttöön taloussääntömallin.

Hallituksen kokous etänä

 • Kaikilla hallituksen jäsenillä pitää olla tasavertaiset tekniset ja taidolliset mahdollisuudet osallistua kokoukseen.
 • Käsiteltäväksi kannattaa ottaa konkreettisia ja kaikille tuttuja asioita.
 • Hallituksen pitää voida äänestää riippumatta kokousmuodosta.
 • Myös etäkokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka hallituksen jäsenet allekirjoittavat.

Etäkokous voidaan järjestää esimerkiksi videovälitteisesti Teamsin kautta, jolloin kaikki ovat samanaikaisesti paikalla. Hallituksen kokous voidaan järjestää niin, että kaikki osallistuvat tai vain osa hallituksen jäsenistä osallistuu etänä. Kokous voidaan järjestää myös yhdistelemällä eri välineitä kuten sähköpostia ja puhelinta.

Katso ohjeet sähköpostikokouksen järjestämiseen.

Hyödyllisiä linkkejä

Vinkkejä hyvistä kokouskäytännöistä löydät Opintokeskus Siviksen verkkosivuilta.

Tietoja etäkokouksesta ja hyödyllisiä vinkkejä etäkokouksen pitämiseen Opintokeskus Siviksen verkkosivuilla.