Liittohallitus

Hengitysliiton liittohallitus (10 jäsentä + puheenjohtaja) vastaa liiton toiminnasta ja taloudesta sekä valmistelee liittovaltuuston päätökset.

Liittohallituksen vastuulla ovat:

  • liiton toiminnan johtaminen
  • liittovaltuuston koollekutsuminen ja päätösten valmistelu
  • liittovaltuuston päätösten toimeenpano
  • hyväksyä jäseneksi hengitysyhdistykset ja toiminta-alueet
  • ottaa ja erottaa liiton ylimmät toimihenkilöt
  • asettaa tarpeelliset johtokunnat, toimikunnat sekä muut vastaavat toimielimet ja
  • vahvistaa tarvittavat työjärjestykset ja muut vastaavat säännökset.
  • Hengitysliiton keskustoimisto huolehtii liittohallituksen päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta.

Liittohallituksen jäsenet (toimikausi 2019-2022)

Puheenjohtaja Erhola Marina, Hämeenlinna

Varapuheenjohtaja Alanko Arto, Vantaa

Kaverinen Maija, Lieksa

Lukkarila Outi, Turku

Rintala Marjatta, Parkano

Rosenberg Irmeli, Kankaanpää

Tikkanen Aimo, Oulu

Sipiläinen Matti, Iitti

Tuomi Olli, Hämeenlinna