Liittohallitus

Hengitysliiton liittohallitus (8 jäsentä + puheenjohtaja) vastaa liiton toiminnasta ja taloudesta sekä valmistelee liittovaltuuston päätökset.

Liittohallituksen vastuulla ovat:

  • liiton toiminnan johtaminen
  • liittovaltuuston koollekutsuminen ja päätösten valmistelu
  • liittovaltuuston päätösten toimeenpano
  • hyväksyä jäseneksi hengitysyhdistykset ja toiminta-alueet
  • ottaa ja erottaa liiton ylimmät toimihenkilöt
  • asettaa tarpeelliset johtokunnat, toimikunnat sekä muut vastaavat toimielimet ja
  • vahvistaa tarvittavat työjärjestykset ja muut vastaavat säännökset.
  • Hengitysliiton keskustoimisto huolehtii liittohallituksen päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta.

Liittohallituksen jäsenet, toimikausi 2023-2026

(Päivitetty 23.1.2023)

Puheenjohtaja Marina Erhola, Hämeenlinna

Varapuheenjohtaja Reijo Salli, Kuopio

Ari-Matti Jänkälä, Oulu

Tiina Koskinen-Tammi, Tampere

Jonna Pakisjärvi, Keminmaa

Marjatta Rintala, Parkano

Irmeli Rosenberg, Kankaanpää

Matti Sipiläinen, Iitti

Leena Virtanen, Hämeenlinna