Liittohallitus

Hengitysliiton liittohallitus (10 jäsentä + puheenjohtaja) vastaa liiton toiminnasta ja taloudesta sekä valmistelee liittovaltuuston päätökset.

Liittohallituksen vastuulla ovat:

  • liiton toiminnan johtaminen
  • liittovaltuuston koollekutsuminen ja päätösten valmistelu
  • liittovaltuuston päätösten toimeenpano
  • hyväksyä jäseneksi hengitysyhdistykset ja toiminta-alueet
  • ottaa ja erottaa liiton ylimmät toimihenkilöt
  • asettaa tarpeelliset johtokunnat, toimikunnat sekä muut vastaavat toimielimet ja
  • vahvistaa tarvittavat työjärjestykset ja muut vastaavat säännökset.
  • Hengitysliiton keskustoimisto huolehtii liittohallituksen päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta.

Liittohallituksen jäsenet, toimikausi 2019-2022

(Päivitetty 23.11.2021)

Puheenjohtaja Erhola Marina, Hämeenlinna

Varapuheenjohtaja Alanko Arto, Vantaa

Kaverinen Maija, Lieksa

Lukkarila Outi, Turku

Rintala Marjatta, Parkano

Rosenberg Irmeli, Kankaanpää

Sipiläinen Matti, Iitti

Salli Reijo, Kuopio

Suopajärvi Pekka, Keminmaa

Tikkanen Aimo, Oulu

Tuomi Olli, Hämeenlinna