Hengitysyhdistyksen hallinto

Tässä Yhdistysnetin osiossa kerrotaan perustiedot hengitysyhdistyksen hallinnosta. Lisäksi löydät tietoa siitä, mitä tukipalveluja Hengitysliitto yhdistyksilleen tuottaa.

Hengitysyhdistyksen toiminnan ideana on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaiden hyvää elämää.

Hengitysyhdistys on rekisteröity yhdistys ja puoluepoliittisesti sitoutumaton organisaatio.

Hengitysyhdistys kuuluu valtakunnalliseen Hengitysliittoon. Hengitysyhdistykset ovat Hengitysliiton jäsenyhdistyksiä. Liitolla ei ole henkilöjäseniä, vaan henkilöt kuuluvat aina johonkin hengitysyhdistykseen.

Lue lisää Hengitysliiton yhdistystoiminnan laajuudesta Hengitysliiton verkkosivuilla.

Hengitysyhdistyksen hallinnosta säädetään yhdistyksen omissa säännöissä ja yhdistyslaissa. Yhdistyslakiin pääset tutustumaan Finlexin verkkosivuilla. Hengitysyhdistyksen on noudatettava muun muassa kirjanpitolakia ja kirjanpitoasetusta.

Rekisteröityneellä hengitysyhdistyksellä on oikeustoimikelpoisuus. Yhdistys voi tehdä sopimuksia ja laatia rahoitushakemuksia.

Yhdistyksen on tehtävä muutosilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistysrekisteriin silloin, kun rekisteröidyn yhdistyksen osoite- ja yhteystiedot muuttuvat, hallituksen puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat vaihtuvat tai kun yhdistyksen säännöt muuttuvat. Yhdistysrekisteriä pääset katsomaan Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla.

Hengitysliitto on laatinut mallisäännöt hengitysyhdistyksen käyttöön. Suomen Sosiaali ja Terveys ry SOSTE on koonnut käytännön vinkkejä Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositukseen. Katso vinkit SOSTE:n verkkosivuilla.