Työterveyshuolto ja työsuojelu

Työnantajan on järjestettävä työntekijälle työterveyshuolto ja kerrottava sen sisällöstä. Yhdistys voi ennen työsuhteen alkua pyytää tarjoukset työterveyshuollon järjestämisestä.

Työterveyshuollon velvollisuutena on kertoa mikä on lakisääteistä ja mikä ei, sekä arvioida yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa, millainen työterveyshuollon sopimus on tarpeellinen.

Työterveyshuollon tasoa määriteltäessä lähtökohtana on aina työtehtävä ja sen asettamat vaatimukset. Työterveyshuollosta tehdään aina sopimus, jossa sovitaan työterveyshuollon laajuus ja kustannukset. Työterveyshuoltolaki.

Työsuojelu

Yhdistyksen tulee laatia työsuojelun toimintaohjelma. Tämä perustuu työturvallisuuslakiin, jonka toteutumista valvovat aluehallintovirastojen työsuojeluviranomaiset.

Käytännössä kartoitetaan työpaikan riski- ja vaaratekijät. Yhdistyksessä tulee olla nimettynä työsuojelupäällikkö työturvallisuutta varten. Alle 10 hengen organisaatioissa työntekijöitä edustava työsuojeluvaltuutettu ei ole lakisääteinen.

Työsuojelun toimintaohjelma säilytetään työterveyshuollon asiakirjojen yhteydessä ja se päivitetään vuosittain yhdessä työntekijän kanssa. Lain mukaan työnantaja on aina vastuussa työsuojelusta, toimitaan sitten missä tiloissa vain.

Aiheeseen liittyviä sisältöjä