Hengitysyhdistyksen vakuutusturva

Hengitysyhdistyksen on huolehdittava tarvittavan vakuutusturvan järjestämisestä.

Hengitysliitto suosittelee hengitysyhdistystä ottamaan yhteyttä eri vakuutuksen tarjoajiin ja käymään keskustelua yhdistyksen toimintaan soveltuvista vastuu- ja vahinkovakuutuksista.

Hengitysliitto suosittelee myös kertomaan jäsenille ja eri tilaisuuksiin osallistujille vakuutusturvan olemassaolosta tai sen puuttumisesta.

Henkilö- ja vastuuvakuutukset

Hengitysyhdistykselle voi syntyä korvausvastuu esimerkiksi henkilö- ja esinevahingoista. Vapaaehtoisia henkilövakuutuksia voidaan myöntää eri henkilöryhmille, kuten henkilöstölle, jäsenille, vapaaehtoistyöntekijöille ja talkooporukoille. Vapaaehtoinen henkilövakuutus voi olla jatkuva tai määrä-aikainen.

Vakuutusturvaa voidaan täydentää erillisellä tilaisuuskohtaisella vastuuvakuutuksella tai vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Tällaisia tilaisuuksia, joihin erillisen vastuuvakuutuksen ottamista on syytä harkita ovat esimerkiksi talkoot ja liikuntaryhmät.

Jos yhdistyksellä ei ole matkavakuutusta, sen on tiedotettava osallistujia etukäteen ja suositeltava henkilökohtaisen matkavakuutuksen hankkimista.

Hengitysliiton vakuutusturva

Hengitysliiton vakuutusturva on voimassa koulutuksissa, järjestöpäivillä ja Helin kesässä sekä niihin välittömästi liittyvillä kokousmatkoilla.