Hengitysyhdistyksen vakuutusturva

Hengitysyhdistyksen on huolehdittava tarvittavan vakuutusturvan järjestämisestä.

Hengitysliitto suosittelee hengitysyhdistystä ottamaan yhteyttä eri vakuutuksen tarjoajiin ja käymään keskustelua yhdistyksen toimintaan soveltuvista vastuu- ja vahinkovakuutuksista.

Hengitysliitto suosittelee myös kertomaan jäsenille ja eri tilaisuuksiin osallistujille vakuutusturvan olemassaolosta tai sen puuttumisesta.

Erilliset vastuuvakuutukset

Hengitysyhdistykselle voi syntyä korvausvastuu esimerkiksi henkilö- ja esinevahingoista. Joskus voi olla tarpeen täydentää vakuutusturvaa erillisellä tilaisuuskohtaisella vastuuvakuutuksella tai vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Tällaisia tilaisuuksia, joihin erillisen vastuuvakuutuksen ottamista on syytä harkita ovat esimerkiksi talkoot ja liikuntaryhmät.

Jos yhdistyksellä ei ole matkavakuutusta, sen on tiedotettava osallistujia etukäteen ja suositeltava henkilökohtaisen matkavakuutuksen hankkimista.

On mahdollista, että hengitysyhdistys järjestää toimintansa ilman vakuutusturvaa. Tällöin yhdistyksen on kerrottava osallistujille, että osallistuminen tapahtuu omalla vastuulla.

Hengitysliiton vakuutusturva

Hengitysliiton vakuutusturva on voimassa koulutuksissa, järjestöpäivillä ja Helin kesässä sekä niihin välittömästi liittyvillä kokousmatkoilla.