Kiittäminen ja palkitseminen

Palkitseminen on keino osoittaa arvostusta.

Motivaatioksi kutsutaan voimaa, joka saa meidät tekemään vapaaehtoistyötä. Motivaatiota vahvistavat vapaaehtoistyössä saatavat hyvät kokemukset, ilo toisten auttamisesta ja uuden oppimisesta. Kiittäminen ja palkitseminen ovat yhdistyksen keinoja ylläpitää ja vahvistaa vapaaehtoisten motivaatiota osoittamalla arvostusta heidän tekemälleen työlle.

Millä tavoin yhdistys voi kiittää ja palkita vapaaehtoisiaan? Sanallinen kiitos on helppo antaa ja aina paikallaan. Kiitosta kannattaa jakaa anteliaasti. Perusteltu, tiettyyn tekoon tai toimintaan osuva kiitos on yleistä kiittämistä parempi vaihtoehto.

Tavallisia tapoja palkita vapaaehtoisia yhdistysaktiiveja ovat esimerkiksi toimintakauden päätteeksi tarjottavat kahvit, lounas tai virkistystapahtuma.

Mainio teko -kunniamaininta

Hengitysliitto tarjoaa kiittämisen keinoksi Mainio teko -kunniamaininnan. Mainio teko voi olla esimerkiksi vertais-, liikunta- tai vaikuttamisteko. Sen pitää olla merkityksellinen yhdistyksen jäsenille tai edistää yhdistyksen toiminnan tarkoituksen toteutumista. Myös yksittäinen uutta luova teko kannattaa palkita.

Yhdistys ilmoittaa Maino teko -kunniamaininnan saajan ja palkitsemisen ansaitsevan teon järjestöasiantuntijalle. Järjestöasiantuntijat päättävät kunniamaininnan myöntämisestä. Liitosta tulee yhdistykselle valmis kunniakirja sopivan tilaisuuden tullen palkittavalle ojennettavaksi. Yhdistys voi julkaista uutisen verkkosivuillaan Mainio teko -kunniamaininnan saajan luvalla.

Hengitysliiton pöytäviiri

Hengitysyhdistykset voivat muistaa ansioituneita henkilöitä myös Hengitysliiton pöytäviirillä.

Pöytäviirien tilaukset sähköpostitse osoitteeseen jasenasiat@hengitysliitto.fi. Viirin hinta on 25 euroa.