Jäsenrekisterin ylläpito

Henkilöjäsen voi ilmoittaa muuttuneet tietonsa Hengitysliiton jäsenasiainhoitajalle. Jäsenasiainhoitajan yhteystiedot löydät Hengitysliiton verkkosivuilta.

Mobiilijäsenkortin ladanneet jäsenet voivat ilmoittaa uudet tietonsa myös sen kautta. Jäsentiedot päivittyvät Postin osoitepalvelun kautta, joten osoitteenmuutosta ei tarvitse ilmoittaa Hengitysliitolle erikseen. Poikkeuksena ovat ne henkilöt, jotka ovat tehneet Postille tietojensa luovutuskiellon.

Hengitysliitto ylläpitää hengitysyhdistysten yhteistä jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteriin kerättävistä henkilötiedoista kerrotaan liiton tietosuojaselosteessa. Tutustu jäsenrekisterin tietosuojaselosteeseen Hengitysliiton verkkosivuilla.

Jäsentietojen tarkastus

Henkilöjäsenellä on oikeus tehdä omien jäsentietojensa tarkastuspyyntö. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti tietosuojavastaavalle tarkastuspyyntö-lomakkeella.

Voit myös tilata lomakkeen paperisena jäsenasiainhoitajalta. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Ketkä saavat käsitellä jäsenrekisteritietoja hengitysyhdistyksessä?

Hengitysyhdistyksen jäsenrekisterinhoitaja saa henkilökohtaisen tunnuksen jäsenrekisteriin. Tunnusta ei saa luovuttaa eteenpäin.

Hengitysyhdistyksen jäsenrekisterinhoitaja ilmoittaa suoraan jäsenrekisteriin ohjautuvilla sähköisillä lomakkeilla ajantasaiset tiedot yhdistyksen henkilöjäsenistä.

Yhdistyksen hallitus päättää, kenellä on oikeus käsitellä yhdistyksen jäsenrekisterin tietoja. Tarpeen mukaan 1–2:lle hallituksen jäsenelle on mahdollista luoda käyttäjätunnus jäsenrekisteriin. Päätöksestä lähetään pöytäkirjaote jäsenasiainhoitajalle liittoon.

Jäsenrekisterinhoitaja voi olla yhteydessä jäsenrekisteriin tai muihin jäsenyyteen liittyvissä asioissa liiton jäsenasiainhoitajaan. Jäsenasiainhoitajalta saa myös käyttäjätunnukset.

Miten hengitysyhdistys voi hyödyntää jäsenrekisteriä?

Jäsenrekisterin kautta on mahdollista

  • lähettää jäsenistölle kohdennettuja ryhmätekstiviestejä ja ryhmäsähköposteja
  • tulostaa osoitetarroja halutuille ryhmille
  • laatia ja lähettää sähköisesti Tervetuloa-kirjeen uusille jäsenille.

Jäsenrekisteristä on mahdollista saada seuraavat raportit:

  • uudet jäsenet
  • eronneet jäsenet
  • jäsenlista
  • merkkipäiväluettelo
  • maksuntarkkailulista.