Kirjanpito, tilintarkastus ja tilinpäätös

Hengitysyhdistyksellä on kirjanpitovelvollisuus. Yhdistyksen on laadittava tilinpäätös.

Seuraavat asiakirjat tulee luovuttaa tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle tilikautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä:

  • tilinpäätös ja kirjanpitomateriaali
  • hallintoon liittyvät asiakirjat kuten kokouksen, hallituksen ja toimikuntien kokousten pöytäkirjat.

Tilintarkastajalla on oikeus tehdä tilintarkastusta myös tarkastettavan tilikauden aikana. Tilintarkastajalle tulee antaa käytettäväksi kaikki se aineisto, jota hän työssään tarvitsee.

Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan on annettava kertomuksensa hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä.

Tilintarkastuskertomuksessa kerrotaan, onko tilinpäätös laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Hyvän kirjanpitotavan mukaisesti laadittu tilinpäätös antaa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto asiasta liitetään tilinpäätöksen osaksi alkuperäisiin asiakirjoihin.

Jos tilintarkastajalla on huomautettavaa, hänen on tuotava se esiin. Tällöin tilintarkastajan mukaan hallituksen puheenjohtaja tai muu vastuuvelvollinen henkilö voi olla syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin tai tämä on rikkonut yhteisöä koskevaa lakia tai yhteisön sääntöjä. Tästä saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus.

Kirjanpitoa koskevat määräykset kerrotaan kirjanpitolaissa (KPL) ja kirjanpitoasetuksessa (KPA).
Lisää tietoa löydät Kirjanpitolautakunnan (KILA) antamista yleisohjeista ja lausunnoista.

Tilintarkastusta koskevat määräykset ovat tilintarkastuslaissa ja -asetuksessa sekä EU:n tilinpäätösdirektiivissä.
Tilintarkastuslakiin pääset tutustumaan Finlexin verkkosivuilla.
EU:n tilinpäätösdirektiivistä voit lukea lisää Eur-lexin verkkosivuilla.

Tasemalli

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 16,94 kt

Tuloslaskelmamalli yhdistykselle

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 17,07 kt

Talousarviomalli pienehkölle yhdistykselle

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 24,64 kt

Käteiskassan seuranta sähköisesti täytettävä

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 22,29 kt

Käteiskassan seuranta tulostettava lomake

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 20,05 kt