Vertaistoiminta

Hengitysyhdistys voi järjestää erilaisia vertaisryhmiä ja muuta vertaistoimintaa, joissa samankaltaisessa elämäntilanteessa elävät ihmiset kohtaavat toisensa ajatuksia ja kokemuksia vaihtaen.

Kokemuksellisuus, vastavuoroisuus, keskinäinen luottamus, tasa-arvo sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen ovat vertaistoiminnan perusta.

Elämänsisältöä vertaistoiminnasta

Vertaisryhmissä kannustetaan ja tuetaan toisia sekä jaetaan kokemuksia ja käytännön vinkkejä arjen tueksi. Vertaistoiminta on myös keino vaikuttaa läheisiin ja omaan elinympäristöön.

Vertaisryhmissä voidaan keskustelun lomassa harrastaa liikuntaa, askarrella, retkeillä tai pitää lukupiiriä. Joskus yhteinen kahvihetki riittää. Vertaisryhmissä käsitellyt asiat ovat luottamuksellisia.

Vertaistoiminta ei korvaa ammattiapua. Vertaisryhmät voivat tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Ammattilainen voi vierailla ryhmässä puhumassa toivotusta aiheesta ja osallistua sen jälkeen keskusteluun.

Hengitysyhdistyksen vertaisryhmää ohjaa henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta ryhmää yhdistävästä asiasta. Ohjaaja on käynyt Hengitysliiton järjestämän vertaisohjaajakoulutuksen. Ohjaaja sopii yhdessä ryhmän kanssa pelisäännöt ja tekee suunnitelman. Palautetta ryhmäläisiltä voi pyytää kauden päätteeksi kirjallisella palautelomakkeella.

Hallituksen ja vertaisohjaajan välinen yhteistyö on tärkeää ja tulee sujua saumattomasti. Yhteistyötä helpottaa ryhmän toimintasuunnitelman tekeminen ja apuna voi käyttää vertaisryhmän kokonaissuunnitelmaa. Ohjaajan ja yhdistyksen on hyvä tehdä sopimus vertaisryhmän ohjaamisesta.