Vertaistoiminta

Hengitysyhdistys voi järjestää erilaisia vertaisryhmiä ja vertaistoimintaa, joissa samankaltaisessa elämäntilanteessa elävät ihmiset voivat kohdata toisiaan ja vaihtaa ajatuksia.

Kokemuksellisuus, vastavuoroisuus, keskinäinen tasa-arvo sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen ovat vertaistoiminnan kulmakiviä.

Elämänsisältöä vertaistoiminnasta

Vertaisryhmissä kannustetaan ja tuetaan toisia sekä jaetaan kokemuksia ja käytännön vinkkejä arjen tueksi. Vertaistoiminta on myös keino vaikuttaa lähiympäristöön.

Vertaisryhmissä voidaan keskustelun lomassa tehdä yhdessä erilaisia asioita kuten harrastaa liikuntaa, askarrella, käydä retkillä tai pitää lukupiiriä. Joskus yhteinen kahvihetki riittää. Vertaisryhmissä käsitellyt asiat ovat luottamuksellisia.

Vertaistoiminta ei korvaa ammattiapua. Vertaisryhmät voivat tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Ammattilainen voi vierailla ryhmässä puhumassa toivotusta aiheesta ja osallistua sen jälkeen keskusteluun.

Hengitysyhdistyksen vertaistoimintaa ohjaa yleensä henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta ryhmää yhdistävästä asiasta. Vertaistoiminnan ohjaaja voi olla yksi vertainen tai koulutettu vapaaehtoinen. Kaikki vertaisohjaajat ovat Hengitysliiton kouluttamia.