Eroaminen tai siirtyminen hengitysyhdistyksestä toiseen

Henkilöjäsen voi halutessaan erota hengitysyhdistyksestä.

Henkilöjäsen voi ilmoittaa erostaan seuraavilla tavoilla:

  • Hän voi soittaa liiton jäsenasiainhoitajalle. Ero tulee välittömästi voimaan, kun tieto siitä on viety jäsenrekisteriin. Jäsenasiainhoitajan yhteystiedot löydät Hengitysliiton verkkosivuilta.
  • Hän voi ilmoittaa erostaan sähköpostitse tai kirjeitse liiton jäsenasiainhoitajalle tai oman yhdistyksensä luottamushenkilölle kuten sihteerille tai jäsenrekisterinhoitajalle.

Jäsen poistetaan liiton ylläpitämästä jäsenrekisteristä, kun hänen läheisensä, viranomainen tai yhdistyksen jäsenrekisterinhoitaja ilmoittaa kuolemasta. Yleensä jo maksettua vuotuista jäsenmaksua ei palauteta.

Jäsen erotetaan hengitysyhdistyksestä, jos jäsenmaksua ei ole maksettu 2 vuoteen. Hengitysliitto suosittaa, että eroilmoitus tehdään ennen uutta kalenterivuotta tai jäsenmaksusta muistuttavaa maksukehotusta.

Jäsenen siirtyminen hengitysyhdistyksestä toiseen

Henkilöjäsen voi halutessaan siirtyä hengitysyhdistyksestä toiseen. Hänen on myös mahdollista liittyä myös niin sanottuna toissijaisena jäsenenä toiseen hengitysyhdistykseen.

Molemmissa vaihtoehdoissa toimitaan seuraavalla tavalla:

  • Kun henkilöjäsen on kerran hyväksytty hengitysyhdistyksen jäseneksi, hänen jäsenyyttään ei tarvitse hyväksyttää toisen yhdistyksen hallituksella.
  • Siirto yhdistyksestä toiseen tapahtuu henkilön omasta pyynnöstä. Pyynnön voi tehdä soittamalla, sähköpostitse tai kirjeitse joko liiton jäsenasiainhoitajalle tai siihen hengitysyhdistykseen, johon hän haluaa siirtyä. Jäsenasiainhoitajan yhteystiedot löydät Hengitysliiton verkkosivuilta.

Jäsenen siirron yhdistyksestä toiseen hoitaa liiton jäsenasiainhoitaja. Jäsenasiainhoitaja hoitaa myös toissijaisen jäsenyyden perustamisen. Ilmoitukset näistä tehdään rekisteriohjelman Muutokset jäsentietoihin -lomakkeella.