Eroaminen tai siirtyminen hengitysyhdistyksestä toiseen

Henkilöjäsen voi ilmoittaa erostaan seuraavilla tavoilla:

Jäsen poistetaan liiton ylläpitämästä jäsenrekisteristä, kun hänen läheisensä, viranomainen tai yhdistyksen jäsenrekisterinhoitaja ilmoittaa kuolemasta. Yleensä jo maksettua vuotuista jäsenmaksua ei palauteta.

Jäsen erotetaan hengitysyhdistyksestä, jos jäsenmaksua ei ole maksettu 2 vuoteen.

Jäsenen siirtyminen hengitysyhdistyksestä toiseen

Henkilöjäsen voi halutessaan siirtyä hengitysyhdistyksestä toiseen. Hänen on myös mahdollista liittyä myös niin sanottuna toissijaisena jäsenenä toiseen hengitysyhdistykseen.

Molemmissa vaihtoehdoissa toimitaan seuraavalla tavalla:

  • Kun henkilöjäsen on kerran hyväksytty hengitysyhdistyksen jäseneksi, hänen jäsenyyttään ei tarvitse hyväksyttää toisen yhdistyksen hallituksella.
  • Siirto yhdistyksestä toiseen tapahtuu henkilön omasta pyynnöstä. Pyynnön voi tehdä soittamalla, sähköpostitse tai kirjeitse joko liiton jäsenasiainhoitajalle tai siihen hengitysyhdistykseen, johon hän haluaa siirtyä. Jäsenasiainhoitajan yhteystiedot löydät Hengitysliiton verkkosivuilta.

Jäsenen siirron yhdistyksestä toiseen hoitaa liiton jäsenasiainhoitaja. Jäsenasiainhoitaja hoitaa myös toissijaisen jäsenyyden perustamisen. Ilmoitukset näistä tehdään jäsenrekisterin Muutokset jäsentietoihin -lomakkeella.