Jäsenen siirtyminen yhdistyksestä toiseen, toissijainen jäsenyys ja jäsenyydestä eroaminen

Siirtyminen hengitysyhdistyksestä toiseen

Henkilöjäsen voi halutessaan siirtyä hengitysyhdistyksestä toiseen. Kun henkilöjäsen on kerran hyväksytty hengitysyhdistyksen jäseneksi, hänen jäsenyyttään ei tarvitse hyväksyttää toisen yhdistyksen hallituksella.

Siirto yhdistyksestä toiseen tapahtuu jäsenen omasta pyynnöstä. Pyynnön voi tehdä soittamalla, sähköpostitse tai kirjeitse joko liiton jäsenasiainhoitajalle, jasenasiat@hengitysliitto.fi, tai hengitysyhdistykseen. Jos jäsen kertoo toiveen siirtymisestä hengitysyhdistykselle, yhdistyksen jäsenrekisterinhoitaja tekee ilmoituksen jäsenasiainhoitajalle, jasenasiat@hengitysliitto.fi.

Toissijainen jäsenyys

Henkilö voi olla jäsenenä useammassa hengitysyhdistyksessä yhtäaikaa. Henkilö on varsinainen jäsen yhdessä hengitysyhdistyksessä ja toissijaisena jäsenenä toisessa hengitysyhdistyksessä. Tällöin jäsen maksaa molempien yhdistysten jäsenmaksun. Liitto ei peri toissijaisen jäsenen jäsenmaksusta liiton osuutta yhdisykseltä.

Toissijaisella jäsenellä on kaikki muut varsinaisen jäsenen oikeudet, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Toissijaiseksi jäseneksi liittyminen tapahtuu jäsenen omasta pyynnöstä. Pyynnön voi tehdä soittamalla, sähköpostitse tai kirjeitse liiton jäsenasiainhoitajalle, jasenasiat@hengitysliitto.fi. Jäsenasiainhoitaja hoitaa toissijaisen jäsenyyden perustamisen. Kun henkilöjäsen on kerran hyväksytty hengitysyhdistyksen jäseneksi, hänen jäsenyyttään ei tarvitse hyväksyttää toisen yhdistyksen hallituksella.

Eroaminen hengitysyhdistyksen jäsenyydestä

Henkilöjäsen voi ilmoittaa erosta soittamalla, sähköpostitse tai kirjeitse joko liiton jäsenasiainhoitajalle, jasenasiat@hengitysliitto.fi tai omaan yhdistykseensä. Jos jäsen kertoo erosta hengitysyhdistykselle, yhdistyksen jäsenrekisterinhoitaja tekee ilmoituksen jäsenasiainhoitajalle, jasenasiat@hengitysliitto.fi. Ero tulee välittömästi voimaan, kun tieto siitä on viety jäsenrekisteriin.

Tieto jäsenen kuolemasta päivittyy yleensä automaattisesti jäsenrekisteriin Postin osoitepäivityspalvelusta. Jäsenen läheinen tai yhdistyksen jäsenrekisterinhoitaja voi myös ilmoittaa kuolemasta Hengitysliiton jäsenasiainhoitajalle, jasenasiat@hengitysliitto.fi. Yleensä jo maksettua vuotuista jäsenmaksua ei palauteta.

Jäsen erotetaan hengitysyhdistyksestä, jos jäsenmaksua ei ole maksettu kahteen peräkkäiseen vuoteen.

Hengitysliiton jäsenasiainhoitajan yhteystiedot löydät Hengitysliiton verkkosivuilta.