Liikkuva yhdistys -itsearviointi

Tältä sivulta löydät:

Liikkuva yhdistys -itsearviointityökalu antaa kuvan siitä, mitä yhdistyksen liikuntatoiminnassa jo tehdään ja mitä asioita yhdistys haluaa jatkossa kehittää.

Tutustu aiheeseen katsomalla alla olevat videot:
Liikunnan itsearviointi -video (4:14) esittelee liikunnan itsearvioinnin tekemisen ja opastaa siihen liittyvän materiaalin käyttämisen.
Lahden sydänyhdistyksen kuulumiset (3:57) kertoo liikunnan itsearvioinnin tekemisestä ja tuo esille, miksi sen tekeminen kannattaa.

Miten liikkeelle?

  1. Kerro yhdistyksesi puheenjohtajalle innostuksesta käynnistää yhdistysliikunnan nykytilanteen kartoitus.
  2. Vie idea puheenjohtajalle yhdistyksen hallituksen kokoukseen, esittele toimintapa ja innosta koko hallitus mukaan. Tutustu liikuntatoiminnan tilannearvion esittelyyn.
  3. Sopikaa, kuka vie kartoitusta eteenpäin yhdistyksessä.
  1. Päättäkää hallituksessa tulosten esittelyn jälkeen mahdollisista jatkosuunnitelmista ja kehittämistehtävistä ja niiden toimeenpanosta sekä miten toimeenpanoa seurataan ja milloin tehdään liikunnan tilannekatsaus seuraavan kerran. Käytä apuna tulostettavaa suunnitelmalomaketta.
  2. Kirjatkaa asioista muistio.

Mistä apua?

Itsearvioinnin tekemiseen saatte apua liiton liikunnan asiantuntija Veera Farinilta veera.farin@hengitysliitto.fi, puhelin 044 4077020.

Huomioithan, että Liikunnan itsearviointi -työkalun materiaali on tarkoitettu kaikille yhdistysliikunnan kehittämisestä kiinnostuneille. Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat Aivoliitolle, Diabetesliitolle, Hengitysliitolle, Sydänliitolle ja Syöpäjärjestöille. Materiaalia saa muokata ainoastaan vaihtamalla Hengitysliiton-logon tilalle oman logonsa.