Liikunnan vapaaehtoistyö hengitysyhdistyksissä

Liikuntayhdyshenkilö 

Liikuntayhdyshenkilöksi voi ryhtyä kuka tahansa yhdistysliikunnan kehittämisestä kiinnostunut henkilö. Yhdyshenkilö on ennen kaikkea viestin välittäjä ja liikuntatoiminnan koordinaattori.

Yhdyshenkilön ajantasaiset tiedot löytyvät jäsenrekisteristä. Yhdyshenkilön tunnistat siitä, että hänen kohdallaan on rasti kohdassa liikuntayhdyshenkilö. Yhdyshenkilö saa Hengitysliitosta tietoa ajankohtaisista liikunta-asioista Liikuntaviestin muodossa.

Yhdyshenkilö tekee yhteistyötä yhdistyksen hallituksen, yhdistysliikuntaa ohjaavien henkilöiden ja Hengitysliiton kanssa.

Liikunnan vertaisohjaaja 

Liikunnan vertaisohjaajana paikallisyhdistyksessä voi toimia kuka tahansa liikunnasta innostunut henkilö. Vertaisohjaajan yksi tärkeä tehtävä on innostaa omalla esimerkillään muita liikkumaan.

Vertaisohjaajan ajantasaiset tiedot löytyvät jäsenrekisteristä. Vertaisohjaajan tunnistat siitä, että hänen kohdallaan on rasti kohdassa liikunnan vertaisohjaaja. Vertaisohjaaja saa Hengitysliitosta tietoa ajankohtaisista liikunta-asioista Liikuntaviestin muodossa.

Vinkkejä ohjaamiseen ja liikuntaryhmän sisältöihin saa esimerkiksi Hengitysliiton ja yhteistyökumppaneiden järjestämistä liikunnan vertaisohjaajakoulutuksista. 

 Liikunnan vertaisohjaajan tehtäviä ovat:  

  • pitää yllä liikuntaryhmän osallistujalistaa.
  • selvittää, onko yhdistyksessä liikuntayhdyshenkilöä
  • huolehtia osallistujien turvallisuudesta, eli pitää esimerkiksi puhelinta mukana 
  • selvittää, onko yhdistys vakuuttanut liikuntaryhmiin osallistuneita
  • kerätä palaute osallistujilta liikuntaryhmän palautelomakkeella.
  • päivittää osaamistaan liikuntakoulutuksissa.

Tukea tehtäviin saat Hengitysliitosta: Veera Farin, veera.farin@hengitysliitto.fi, 044 4077020 tai järjestöasiantuntijoilta. Ole rohkeasti yhteydessä! 

Vertaisohjaajan tietopaketti  

Tutustu vertaisohjaajan tietopakettiin liikuntaryhmien ohjaamisesta UKK-instituutin verkkosivuilla.

Tietopaketista saat muun muassa:  

  • valmiuksia ohjata turvallista ja tehokasta liikuntaa aikuisille ja ikääntyneille  
  • tietoa liikuntaharjoittelun perusteista ja tutkitusta tiedosta terveysliikunnasta  
  • vinkkejä musiikin käytöstä liikunnan rytmittäjänä.