Hengitysyhdistyksen purkaminen

Yhdistysten toiminta kattaa koko Suomen

Lähtökohtana on, että Hengitysliitto toimii maan jokaisessa osassa. Paikalliset ongelmat eivät saa johtaa siihen, että yksittäisillä jäsenillä ei olisi toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia omalla paikkakunnallaan.

Toisaalta hengitysyhdistysten aktiivisuus vaihtelee. Toisinaan on vaikea saada aktiivisia toimijoita tai luottamushenkilöitä. Ennen purkamispäätöksen tekemistä olisi aina hyvä selvittää toiminnan vireyttämismahdollisuudet. Tällöin voidaan harkita ensisijaisesti yhdistymistä toiseen hengitysyhdistykseen ja toissijaisesti yhdistyksen purkamista.

Miten purkautuminen tapahtuu?

Yhdistyksen purkaminen edellyttää asian käsittelyä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Kokousten väliaika on oltava vähintään yksi kuukausi. Kummassakin kokouksessa yhdistyksen purkamisen on saatava vähintään 3/4 enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

Purkautuva yhdistys tekee ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka poistaa yhdistyksen rekisteristä.

Yhdistysten henkilöjäsenten jäsenyys turvataan sillä, että Hengitysliitto lähettää kaikille purkautuvan yhdistyksen jäsenille kirjeen. Kirjeessä todetaan heidän siirtyvän vastaanottavaan yhdistykseen ilman eri toimenpiteitä. Jos jäsen halua siirtyä johonkin toiseen yhdistykseen tai erota jäsenyydestä, hän ilmoittaa siitä kirjeessä kerrotulla tavalla.