Hengitysyhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkaminen on tehty säännöissä tarkoituksellisesti muita vaihtoehtoja hankalammaksi ja työläämmäksi.

Yhdistyksen purkaminen edellyttää asian käsittelyä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Kokousten väliaika on oltava vähintään yksi kuukausi. Kummassakin kokouksessa yhdistyksen purkamisen on saatava vähintään 3/4 enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistysten toiminta kattaa koko Suomen

Lähtökohtana on, että Hengitysliitto toimii maan jokaisessa osassa. Paikalliset ongelmat eivät saa johtaa siihen, että yksittäisillä jäsenillä ei olisi toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia omalla paikkakunnallaan.

Toisaalta hengitysyhdistysten aktiivisuus vaihtelee. Toisinaan on vaikea saada aktiivisia toimijoita tai ehdokkaita luottamustoimiin. Tämän tyyppisissä tilanteissa yhdistyksen purkaminen tuntuu luontevalta ratkaisulta.

Onko toimintaa mahdollista vireyttää?

Ennen purkamispäätöksen tekemistä olisi aina hyvä selvittää toiminnan vireyttämismahdollisuudet. Tällöin voidaan harkita ensisijaisesti yhdistymistä toiseen hengitysyhdistykseen.

Purkamista voi myös lykätä esimerkiksi puolella vuodella. Näin voidaan kaikessa rauhassa selvittää, onko jäseniä saatavilla mukaan toimintaan.

Vähimmäisehtona on, että jokainen yhdistys on tehnyt asianmukaisen ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallituksen nimenkirjoittajista. Yhdistyksen täytyy pitää myös yhteystiedot liittoon ajantasaisina. Usein tällainen rauhoittamisjakso on saanut aikaan sen, että seuraavina vuosina toiminta on saatu uudelleen käynnistetyksi.