Hengitysyhdistyksen purkaminen

Yhdistysten toiminta kattaa koko Suomen

Lähtökohtana on, että Hengitysliitto toimii maan jokaisessa osassa. Paikalliset ongelmat eivät saa johtaa siihen, että yksittäisillä jäsenillä ei olisi toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia omalla paikkakunnallaan.

Toisaalta hengitysyhdistysten aktiivisuus vaihtelee. Toisinaan on vaikea saada aktiivisia toimijoita tai luottamushenkilöitä. Ennen purkamispäätöksen tekemistä olisi aina hyvä selvittää toiminnan vireyttämismahdollisuudet. Tällöin voidaan harkita ensisijaisesti yhdistymistä toiseen hengitysyhdistykseen ja toissijaisesti yhdistyksen purkamista.

Miten purkautuminen tapahtuu?

Yhdistyksen purkaminen edellyttää asian käsittelyä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Kokousten väliaika on oltava vähintään yksi kuukausi. Kummassakin kokouksessa yhdistyksen purkamisen on saatava vähintään 3/4 enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

Purkautuva yhdistys tekee ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka poistaa yhdistyksen rekisteristä.

Yhdistysten henkilöjäsenten jäsenyys turvataan sillä, että Hengitysliitto lähettää kaikille purkautuvan yhdistyksen jäsenille kirjeen. Kirjeessä todetaan heidän siirtyvän vastaanottavaan yhdistykseen ilman eri toimenpiteitä. Jos jäsen halua siirtyä johonkin toiseen yhdistykseen tai erota jäsenyydestä, hän ilmoittaa siitä kirjeessä kerrotulla tavalla.

Arkistointi yhdistyksen purkautuessa

Ensisijaisesti hengitysyhdistyksen purkautuessa koko aineisto siivotaan ja luovutetaan sille hengitysyhdistykselle, johon jäsenet liitetään. Toissijaisesti purkautuva hengitysyhdistys siivoaa ja järjestelee aineistonsa aihepiireittäin. Aineistosta tulee laatia aineistoluettelo. Purkautuva hengitysyhdistys luovuttaa siivotun aineiston Hengitysliitolle. Lue tarkemmin yhdistysnetin arkistointi -sivulta. Hengitysliitto tekee Kansallisarkistolle aineistotarjouksen.

Kansallisarkisto ottaa vastaan ”valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti toimivien yhteisöjen alimman organisaatiotason arkistoista pääsääntöisesti vain tutkimuksen tarpeet turvaavan otannan”. Aineisto hävitetään jos Kansallisarkisto ei ota purkautuneen hengitysyhdistyksen aineistoa vastaan. Hävityslupa varmistetaan tapauskohtaisesti Kansallisarkistosta. Hengitysliitto säilyttää palkka-aineiston ja muun tarpeellisen määräajan säilytettävän aineiston. Kansallisarkiston ohje järjestöjen arkistoluovutuksiin.

Jäsenyysprosessi, kun hengitysyhdistys purkautuu.