Työsuhde

Tältä sivulta löydät:

Työnantajalla on velvollisuus:

  • antaa työtehtävä ja määrätä miten, missä ja milloin työtä tehdään
  • perehdyttää työhön ja valvoa töiden tekemistä (Linkki perehdyttämispassiin)
  • kohdella työntekijää tasapuolisesti
  • noudattaa lakeja ja työehtosopimuksia.

Työntekijällä on velvollisuus:

  • tehdä työtä huolellisesti työnantajan määräyksiä noudattaen
  • käyttäytyä asiallisesti työnantajaa, työkavereita ja asiakkaita kohtaan
  • olla lojaali työnantajaa ja työtehtäviä kohtaan.

Työsopimus

Työsuhteeseen liittyy aina työsopimus, jossa työsuhteen ehdot määritellään. Sopimus tehdään kirjallisena heti ensimmäisenä työpäivänä tai sitä ennen. Työsuhde voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikaiselle työsuhteelle täytyy olla aina perusteltu syy.

Työsopimuksessa kannattaa sopia koeajasta. Koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta. Koeajalla työsopimuksen voi purkaa ilman irtisanomisaikaa puolin ja toisin.

Järjestöissä ja yhdistyksissä yleisesti käytössä oleva työsopimus on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus.

Palkanmaksu

Kun hengitysyhdistyksellä on työntekijöitä, sillä on ennakkoperintälain ja -asetuksen mukaan työnantajan velvollisuus toimittaa ennakonpidätys maksamistaan palkoista.

Lue lisää sivulta Palkkiot ja kulukorvaukset.

Yhdistyksen on hyvä käyttää Palkka.fi -palvelua. Se on verohallinnon tuottama maksuton palvelu. Sen avulla pientyönantaja voi laskea työntekijän palkan sivukuluineen ja tulostaa palkkalaskelman. Palvelu laskee maksettavan ennakkopidätyksen ja sosiaaliturvamaksun sekä työeläkemaksun. Jos palvelusta valitsee automaattisen ilmoitusliikenteen, palvelu tekee tarvittavat ilmoitukset verohallintoon, työeläkeyhtiöön ja Työttömyysvakuutusrahastoon.

Palkkatuki

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimistot ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluva kunta voivat myöntää asiakkaanaan olevan työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin.

Lue lisää palkkatuesta TE-palveluiden sivuilta.

Lomauttaminen

Lomauttaminen tarkoittaa, että työnantaja keskeyttää sopimukseen perustuvan työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti. Lomautuksen aikana työsuhde säilyy muuten voimassa.

Työnantajan pitää antaa lomautusilmoitus työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos se ei ole mahdollista, ilmoituksen voi toimittaa myös kirjeitse tai sähköisesti. Ilmoitus on annettava viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua.

Lue lisää lomauttamisesta TE-palveluiden sivuilta.