Avustukset ja muu taloudellinen tuki

Hengitysyhdistys voi hakea taloudellista tukea toimintaansa useista eri lähteistä.

Erilaisia lähteitä ovat esimerkiksi Opintokeskus Sivis, yhdistyksen toimialueen kunta tai Hengitysliiton STEA:n rahoittama järjestöavustus eli Toimintatonni.

Usein avustuksista ja mahdollisesta taloudellisesta tuesta kerrotaan tuen myöntävän tahon verkkosivuilla. Samassa yhteydessä on usein myös tietoa hakuohjeista, myöntämisperiaatteista, hakumenettelystä ja maksamisesta. 

Moniin avustushakemuksiin ja niistä tehtäviin selvityksiin tarvitaan tilinpäätöstietoja.

Toimintatonni

Toimintatonni on Hengitysliiton jäsenyhdistyksille jakama jäsenjärjestöavustus. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Hengitysliitolle jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen 60 000 euroa vuodelle 2020.

Tutustu Toimintatonnin hakuohjeesta löytyviin myöntämisperusteisiin.

Hakuaika on jatkuva, mutta Hengitysliitto suosittelee hakemusta tehtäväksi viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Toimintatonni-hakemuksen liitteeksi tarvitaan viimeisimmät valmistuneet toimintakertomus- ja tilinpäätöstiedot.

Hengitysyhdistyksen on tehtävä selvitys Hengitysliitolle Toimintatonnin käytöstä seuraavaan kalenterivuoteen 10.3. mennessä. Liitteeksi tarvittavat toimintakertomus- ja tilinpäätöstiedot voidaan toimittaa myöhemmin heti niiden valmistuttua.

Lataa Toimintatonnin selvitys tästä.

Hengitysliiton myöntämä aluetoiminnan tuki

Hengitysliitto voi myöntää tukea yhdistysten toimintaan aluerahasta. Lisätietoja asiasta saat oman alueesi järjestöasiantuntijalta.

Opintokeskus Siviksen myöntämät tuet

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta.

Hengitysliitto on Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestö. Siviksen taloudellinen tuki jäsenjärjestöjen koulutukselle tulee Opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön valtionosuudesta.

Hakuohjeet ja hakuehdot löydät Opintokeskus Siviksen verkkosivuilta.

Hengitysyhdistykset voivat järjestää ja saada tukea opintojaksoihin ja vertaisopintoryhmiin. Lisää tietoa opintojaksoista ja vertaisopintoryhmistä löydät Opintokeskus Siviksen verkkosivuilta.