Avustukset

Hengitysyhdistys voi hakea taloudellista tukea toimintaansa useista eri lähteistä. Avustuksia yhdistyksille myöntävät esimerkiksi Opintokeskus Sivis, kunnat, säätiöt ja Hengitysliitto. Löydät lisätietoa hakemisesta, myöntämisperiaatteista ja maksamisesta avustuksia myöntävän tahon verkkosivuilta.

Yleensä avustushakemuksiin ja niistä tehtäviin selvityksiin tarvitaan tilinpäätöstietoja.

Toimintatonni

Toimintatonni on Hengitysliiton jäsenyhdistyksille jakama jäsenjärjestöavustus. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Hengitysliitolle jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen 60 000 euroa vuodelle 2024.

Jäsenjärjestöavustus eli toimintatonni voidaan myöntää yhdistyksen perustoimintaan tai yhdistysten toimintaedellytyksiä ja -tapoja uudistavien kokeilujen toteuttamiseen. Voit tutustua ennen hakulomakkeen täyttämistä malliin toimintatonnihakemuksesta. Lue lisää kokeilevasta toimintatonni-hankkeesta.

Tutustu Toimintatonnin hakuohjeesta löytyviin myöntämisperusteisiin.

Hakuaika on jatkuva, mutta Hengitysliitto suosittelee hakemusta tehtäväksi viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Vuoden 2024 Toimintatonnia voit hakea webropol-lomakkeella.

Hengitysyhdistyksen on tehtävä selvitys Hengitysliitolle toimintatonnin käytöstä vuosittain helmikuun alkuun mennessä. Liitteeksi tarvittavat toimintakertomus- ja tilinpäätöstiedot toimitetaan heti niiden valmistuttua.

Tee selvitys vuoden 2023 toimintatonnin käytöstä viimeistään 6.2.2024 webropol-lomakkeella.

Opintokeskus Siviksen myöntämät tuet

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta.

Hengitysliitto on Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestö. Siviksen taloudellinen tuki jäsenjärjestöjen koulutukselle tulee Opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön valtionosuudesta. Hengitysyhdistykset voivat järjestää ja saada tukea koulutuksen järjestämiseen Opintokeskus Sivikseltä.

Lisätietoa koulutusten järjestämisestä löydät Opintokeskus Siviksen verkkosivuilta.

Hengitysyhdistykset voivat hyödyntää koulutustukea hakiessaan vertaisopintoryhmien teemarunkoja. Teemarungoissa on kerrottu esimerkkejä liikunta-, vertais- ja harrastusryhmien oppimistavoitteista.

Kun toteutatte koulutusta Opintokeskus Siviksen taloudellisella tuella, tulee Siviksen logon näkyä koulutusten markkinointi- ja viestintämateriaaleissa sekä verkkosivuilla. Ohje Opintokeskus Siviksen logon käyttöön.