Avustukset

Hengitysyhdistys voi hakea taloudellista tukea toimintaansa useista eri lähteistä. Avustuksia yhdistyksille myöntävät esimerkiksi Opintokeskus Sivis, kunnat, säätiöt ja Hengitysliitto. Löydät lisätietoa hakemisesta, myöntämisperiaatteista ja maksamisesta avustuksia myöntävän tahon verkkosivuilta.

Yleensä avustushakemuksiin ja niistä tehtäviin selvityksiin tarvitaan tilinpäätöstietoja.

Toimintatonni

Toimintatonni on Hengitysliiton jäsenyhdistyksille jakama jäsenjärjestöavustus. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Hengitysliitolle jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen 60 000 euroa vuodelle 2021.

Jäsenjärjestöavustus eli toimintatonni voidaan myöntää yhdistyksen perustoimintaan tai yhdistysten toimintaedellytyksiä ja -tapoja uudistavien kokeilujen toteuttamiseen.  Kummastakin käyttötarkoituksesta esimerkki liitetiedostona.

Tutustu Toimintatonnin hakuohjeesta löytyviin myöntämisperusteisiin.

Hakuaika on jatkuva, mutta Hengitysliitto suosittelee hakemusta tehtäväksi viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Toimintatonni-hakemuksen liitteeksi tarvitaan viimeisimmät valmistuneet toimintakertomus- ja tilinpäätöstiedot.

Hengitysyhdistyksen on tehtävä selvitys Hengitysliitolle toimintatonnin käytöstä vuosittain 15.2. mennessä. Liitteeksi tarvittavat toimintakertomus- ja tilinpäätöstiedot voidaan toimittaa myöhemmin heti niiden valmistuttua. Selvityslomake julkaistaan yhdistysnetissä joulukuussa 2021.

Opintokeskus Siviksen myöntämät tuet

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta.

Hengitysliitto on Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestö. Siviksen taloudellinen tuki jäsenjärjestöjen koulutukselle tulee Opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön valtionosuudesta.

Hakuohjeet ja hakuehdot löydät Opintokeskus Siviksen verkkosivuilta.

Hengitysyhdistykset voivat järjestää ja saada tukea opintojaksoihin ja vertaisopintoryhmiin. Lisää tietoa opintojaksoista ja vertaisopintoryhmistä löydät Opintokeskus Siviksen verkkosivuilta.