Hengitysyhdistyksen toiminta

Hengitysyhdistykset ovat toimialueellaan hengityssairaiden ja heidän läheistensä vertais- ja edunvalvontayhdistyksiä.

Hengitysyhdistys välittää tietoa ja tarjoaa vertaistukea. Hengitysyhdistys vaikuttaa myös paikalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon.

Hengitysyhdistys noudattaa toiminnassaan omien sääntöjensä mukaista perustehtävää. Tämä tehtävä on edistää hengityssairaiden hyvää elämää paikallisella tasolla.

Hengitysyhdistys voi toimia aloitteellisesti hengityssairauksien ehkäisemiseksi sekä sairastuneiden hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Yhdistys voi olla aloitteellinen myös alueensa elinympäristön parantamiseen liittyvissä asioissa.

Hengitysyhdistys voi esimerkiksi

  • järjestää koulutus-, tiedotus-, neuvonta- ja liikuntatoimintaa
  • ylläpitää erilaisia vertaisryhmiä
  • järjestää virkistystoimintaa, joka edistää jäsenten sosiaalista kanssakäymistä.

Yhdistys suunnittelee toimintansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Hyvä perustoiminnan ja tapahtumien tilastointi on tärkeää, jotta toiminnan raportointi olisi mahdollisimman vaivatonta.

Lue lisää toiminnan raportoinnista Toimintakertomus -sivultamme.