Toiminnantarkastaja

Jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa, sen on valittava toiminnantarkastaja.

Tältä sivulta löydät:

Toiminnantarkastajalla on oltava yhdistyksen toiminnan laatuun ja sen laajuuteen nähden riittävä taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus.

Eduskunnan lakivaliokunnan mukaan pienessä yhdistyksessä toiminnantarkastajalta voidaan vaatia samanlaisia valmiuksia kuin hallituksen jäseneltä.

Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi voidaan valita seuraavissa tapauksissa myös henkilö, joka hoitaa oman taloutensa tavanomaisella tavalla ja joka on valmis käyttämään tarkastukseen riittävästi aikaa:

  • Yhdistyksen tulot muodostuvat pääosin jäsenmaksuista ja jäseniltä kerättävistä maksuista
  • Yhdistyksellä ei ole päätoimista henkilökuntaa
  • Yhdistyksellä ei ole merkittävää varallisuutta
  • Yhdistyksen saamia avustuksia eivät sido erityiset vaatimukset.

Jos yhdistyksellä on esimerkiksi palvelutoimintaa tai palkattua työvoimaa, on toiminnantarkastajalla oltava riittävä kirjanpidon, laskentatoimen ja tilintarkastuksen asiantuntemus.

Toiminnantarkastajan riippumattomuus

Hengitysyhdistyksen on varmistettava, että toiminnantarkastaja voi suorittaa tehtävänsä riippumattomasti. Riippumattomuuden tulee näkyä myös ulospäin. Hän ei voi olla hallituksen tai muiden luottamushenkilöiden puoliso tai lähisukulainen.

Toiminnantarkastaja ei saa myöskään olla oikeushenkilö kuten osakeyhtiö tai alaikäinen, konkurssissa oleva tai muuten oikeustoimikelpoisuudeltaan rajoitettu henkilö.